• Careers
Category: Engineering Open: 06 Mar 2018 Close: 31 Mar 2018

Mechanic 2018

  • Thực hiện đặt chèn máy bay, thông thoại với tổ lái, nạp nhiên liệu cho máy bay.
  • Phối hợp và hỗ trợ Trung tâm điều hành bảo dưỡng MCC ở SGN để thực hiện những công việc khác trong trường hợp cần thiết.
  • Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận và Giám đốc Kỹ thuật.

Quantity: 50

Salary: 7.000.000-8.000.000

Required Document:

VietJetAir Employment Application Form

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật hàng không, cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin
  • Tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt. TOEIC 350

Job Description

  • Thực hiện đặt chèn máy bay, thông thoại với tổ lái, nạp nhiên liệu cho máy bay.
  • Phối hợp và hỗ trợ Trung tâm điều hành bảo dưỡng MCC ở SGN để thực hiện những công việc khác trong trường hợp cần thiết.
  • Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận và Giám đốc Kỹ thuật.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật hàng không, cơ khí, sửa chữa vận hành trang thiết bị vận tải, điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa
  • Có khả năng nghe nói đọc hiểu tiếng Anh
Apply Now