Category: Ground Handling Open: 29 Jul 2019 Close: 30 Aug 2019

GS Duty Officer/ Nhân Viên Dịch Vụ Hành Khách

Thực hiện công việc liên quan đến nghiệp vụ về vé, các vấn đề phát sinh liên quan đến hành lí và dịch vụ cộng thêm tại sân bay
 Representative for Vietjet dealing with passenger on ticketing, luggage and other service in the airport.
Tham gia xử lí công việc phục vụ hành khách tại sân bay: quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, sân đỗ
To resolve all issue related to passenger in checkin counter, departure gate, ramp.

Quantity:

Salary: 7000000 - 9000000

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên/At least College Graduate
 • Tiếng Anh/ English : TOIEC 450
 • Ngoại hình/ Physical  : Nữ :1.58m trở lên, nam 1.68 m trở lên, ngoại hình ưa nhìn
 • Male height from 1.68, Male hight from 1.58, physically fit
 • Có khả năng thích ứng công việc tốt trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi
 • Quickly adapt new working environment
 • Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu 
 • Willing for travel anytime
 • Làm việc theo ca 
 • Willing for work in shift

Job Description

 • Thực hiện công việc liên quan đến nghiệp vụ về vé, các vấn đề phát sinh liên quan đến hành lí và dịch vụ cộng thêm tại sân bay/ Representative for Vietjet dealing with passenger on ticketing, luggage and other service in the airport.
 • Tham gia xử lí công việc phục vụ hành khách tại sân bay: quầy làm thủ tục, cửa khởi hành, sân đỗ/ To resolve all issue related to passenger in checkin counter, departure gate, ramp.

Job Requirement

 • Tiếng Anh/ English : TOIEC 450
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên/At least College Graduates
 • Ngoại hình/ Physical  : Nữ :1.58m trở lên, nam 1.68 m trở lên, ngoại hình ưa nhìn/ Male height from 1.68, Male hight from 1.58, physically fit
 • Có khả năng thích ứng công việc tốt trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi/ Quickly adapt new working environment
 • Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu/ Willing for travel anytime
 • Làm việc theo ca/ Willing for work in shift

Apply Now