Category: Engineering Open: 17 May 2019 Close: 31 Jul 2019

Nhân Viên Kho Kỹ Thuật/Technical Warehouse Staff

Quantity:

Salary: Negotiable

Required Document:

Form_Application

Coming soon

Job Description

 • Thực hiện lưu trữ vật tư, phụ tùng (VTPT máy bay và VTPT khác) theo qui định liên quan (VJC, CAAV, MOPM/MME và các qui định liên quan); đảm bảo các yêu cầu bảo quản (đóng gói; nhận dạng; yêu cầu lưu trữ…)
 • Kiểm tra hàng hóa và chứng từ nhập kho/ Check storage status day by day ✓ Cấp phát, cập nhật vật tư phụ tùng theo yêu cầu liên quan (VJC, CAAV…)
 • Kiểm tra tình trạng kho và điều kiện bảo quản hàng hóa
 • Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó
---------------------------------------------
 • Receiving/ Storage spare and material as procedure (ensure that all spares and materials held at main store are properly packed, racked, controlled and documented in such a manner so as to comply with CAAV and VJC MOPM/MME requirements.)
 • Delivery and update spare and material as procedure (comply with VJC, CAAV regulation)
 • Periodically check spare & material storage condition. 
 • Other assignments from the direct supervisor

Job Requirement

 • Trình độ/ Degree: College
 • Nam, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên./Male, College degree
  Tiếng Anh/ English: TOIEC 350
 • Có khả năng thích ứng công việc tốt trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi/ Quickly adapt new working environment
 • Sức khỏe tốt/ Good health condition
 • Làm việc theo ca/ Willing for work in shift

Apply Now