Category: Ground Handling Open: 13 Jun 2019 Close: 30 Aug 2019

Regional Domestic Manager/ Quản Lý Vùng Nội Địa

o Thiết lập khai thác tại sân bay nội địa mới, các chặng bay nội địa mới bao gồm khai thác thường lệ và khai thác thuê chuyến ( Charter)/Responsible of setup new Operation at Domestic Station, new route both Regular and Charter flights operation

Quantity: 1

Salary: Very Competitive

Required Document:

Form_Application

Coming soon

o Sử dụng thành thạo máy tính và các Kỹ năng vi tính văn phòng, phần mềm quản lý văn phòng ( Word, Excel, Powerpoint…)/Excellent knowledge Computer and MS Office, office management software (Word, Excel, Power point…)

 o Kỹ năng thương lượng/đàm phán; kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo, kỹ năng thuyết trình/ Excellent of skill as negotiation; analyzing & summarize report, presentation skill.

 o Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ với các đối tác mới/ Communication skill, established good relationship with new Partners.

 o Năng động, thích nghi tốt với áp lực cao và việc thay đổi môi trường làm việc/ Dynamic, positive and also able to work under high pressure or changing of working environment.

 o Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước khi được yêu cầu./ Be available to Business travel when required.

Job Description

 • Thiết lập khai thác tại sân bay nội địa mới, các chặng bay nội địa mới bao gồm khai thác thường lệ và khai thác thuê chuyến ( Charter)/Responsible of setup new Operation at Domestic Station, new route both Regular and Charter flights operation
 • Rà soát, theo dõi, đàm phán các hợp đồng mặt đất tại sân bay nội địa nhằm đảm bảo các yếu tố có lợi nhất cho VietJet./ review, follow and negotiate SGHA at Domestic airport to ensure the best condition of VJ Operation.
 •  Hỗ trợ, phối hợp với các sân bay, các đơn vị tại trụ sở chính nhằm đảm bảo khai thác ổn định và thuận lợi trong các vấn đề liên quan về : Chi phí mặt đất, hợp đồng mặt đất, qui trình phục vụ, tài liệu…các vấn đề khác tại sân./ Support, communication with Airport and division at Head quarter to ensure smoothly operation, matter concern about : Operation Cost, Handling contract, handling procedure , documents…other in airport.
 •  Phối hợp với các đơn vị trong công tác khai thác tàu bay thuê ướt Wet-lease tại sân bay nội địa./ Connection with other division at Wet-lease operation to ensure smoothly operation in Domestic area.
 •  Hỗ trợ, phối hợp với Trưởng đại diện tại các sân bay thiết lập/duy trì mối quan hệ chặt chẽ, bền vững với các đơn vị tại Cảng cũng như nhà chức trách tại các sân bay nội địa nhằm đảm bảo công tác khai thác thuận lợi./ Establish, improve and maintain the relationship with Airport, Airport authorities to ensure smoothly Operation at all domestic station.
 •  Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận và xử lý các phản ảnh, khiếu nại từ khách hàng
 •  Các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc GO yêu cầu/ Other Function by Management request.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại Học hệ chính quy các trường Đại Học trong và ngoài nước, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Tài chính, Luật / Education: University  degree,  Bachelor or above. Limited of Major as Economic, financial & Law
 • Trình độ ngoại Ngữ/ Foreign Language: Tối thiểu TOEIC 600 hoặc các văn bằng khác tương đương/ Minimum TOEIC 600 or other certification same level .
 •  Yêu cầu về kinh nghiệm /Minimum requirement on experience:
 •  Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực hàng không, trong đó tối thiểu 3 năm làm công việc/vị trí tương đương/ At least 05 years working experience in the aviation industry, minimum 3 year familiar with the same functional/position
 •  Có kiến thức về vận tải hàng không, quy trình phối hợp phục vụ chuyến bay; quy trình phục vụ hành khách, quy trình phục vụ hành lý/hàng hóa/tàu bay tại sân đỗ/ Knowledge of Aviation transportation, Passenger handling, weight and balance, Ramp operation, Cargo operation and also Ground Operation, Airport operation activities,
 •  Hiểu biết về hợp đồng phục vụ mặt đất tiêu chuẩn của IATA, Có kinh nghiệm về soạn thảo, đánh giá, đàm phán và thực hiện hợp đồng kinh doanh./ Experience of Draft, evaluate, negotiate and execute the business contract , knowledge of SGHA.

Apply Now