Category: Human Resources Open: 26 Jun 2019 Close: 31 Jul 2019

Security Officer

Xây dựng, triển khai, duy trì các hoạt động An Ninh Hàng Không

Am hiểu kiến thức chung về luật pháp, hiểu rõ cơ sở pháp lý quốc gia và quốc tế chuyên ngành An ninh Hàng Không và phụ ước 17 của công ước ICAO

Working Location: Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành An Ninh Hàng Không

Khả năng nghe nói đọc viết tiếng Anh lưu loát

Job Description

 • Xây dựng, triển khai và duy trì kế hoạch ứng phó khẩn nguy Vietjet
 • Trực tiếp theo dõi, quản lý tất cả các trang thiết bị để duy trì tính sẵn sàng của Trung Tâm Điều Hành Tình Trạng Khẩn Cấp 24/07
 • Hỗ trợ các đơn vị khai thác, đại điện VJC tại các sân bay xử lý sự cố an ninh hàng không trên chuyến bay Vietjet 24/07
 • Hỗ trợ công tác xác minh an ninh hàng không
 • Theo dõi, cấp phát, sử dụng và theo dõi thẻ Công ty và thẻ/giấy phép kiểm soát an ninh hàng không 
 • Hỗ trợ triển khai chương trình An Ninh Hàng Không, danh sách cấm bay, các chỉ thị, văn bản, kế hoạch, ...đến các đơn vị và giám sát thực hiện
 • Giám sát đảm bảo an ninh tàu bay, định kỳ thực hiện quy trình đảm bảo an ninh cửa tàu bay 
 • Tổ chức huấn luyện công tác an ninh hàng không cho các đơn vị liên quan 
 • Làm việc với các nhà chức trách, cơ quan chức năng, báo cáo phối hợp xử lý sự cố nhằm đảm bảo các hoạt động của Vietjet tuân thủ với quy định của các quốc gia mà Vietjet có các hoạt động khai thác 
 • Các công tác khác do trưởng phòng An Ninh yêu cầu 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên
 • Có khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong ngành An Ninh Hàng Không
 • Khả năng nghe nói đọc viết tiếng Anh lưu loát
 • Am hiểu kiến thức chung về luật pháp, hiểu rõ cơ sở pháp lý quốc gia và quốc tế chuyên ngành An ninh Hàng Không và phụ ước 17 của công ước ICAO
 • Có khả năng diễn giải các văn bản luật, các quy định và áp dụng vào hoạt động kinh doanh Vietjet
 • Có kinh nghiệm tổng quát trong ngành hàng không ưu tiên kinh nghiệm An Ninh Hàng Không
Apply Now