Category: Engineering Open: 26 Jul 2019 Close: 30 Aug 2019

GSE officer/ Nhân Viên Trang Thiết Bị Mặt đất

- Hỗ trợ kiểm tra và duy trì tình trạng của toàn bộ trang thiết bị mặt đất: xe điện, xe ni tơ, thùng dụng cụ
Support on checking and maintaining status of all ground support equipments: GPU, Nitrogen cart, tool boxes,...

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

- Hỗ trợ kiểm tra và duy trì tình trạng của toàn bộ trang thiết bị mặt đất: xe điện, xe ni tơ, thùng dụng cụ
Support on checking and maintaining status of all ground support equipments: GPU, Nitrogen cart, tool boxes,...

Aircraft maintenance operations:
- Quản lý tình trạng dụng cụ/ trang thiết bị mặt đất, theo dõi tình trạng các thiết bị mặt đất và hành động kịp thời để ngăn ngừa ảnh hưởng đến hoạt động
Control tools, GSE conditions, monitor maintenance status of GSE and prompt actions to prevent effects on operations.
Kiểm tra tình trạng và ghi chép lại tình trạng của trang thiết bị mặt đất.
Check all GSE and record its status
- Tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch bảo dưỡng của nhà sản xuất
Strickly follow maintenance schedules from manuafacturers
-
Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện bảo dưỡng hoặc sửa chữa dụng cụ/ trang thiết bị mặt đất
Contact service providers for maintenance tasks or repair of tools/GSE. 
Reporting system:
-Báo cáo cho đội trưởng đội trang thiết bị mặt đất hoặc đội phó trang thiết bị mặt đất về bất cứ thất thoát hư hỏng hoặc tình trạng kém của trang thiết bị mặt đất để thực hiện các hoạt động điều chỉnh
Report to GSE team leader or GSE assistant team leader for any missing, damage or poor conditions of GSE for implementation of corrective actions

Job Requirement

Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng trở lên
College graduated or higher
Chuyên ngành cơ khí tự động hóa, ô tô
Mechanic, automation, automotive
Kiến thức cơ bản về trang thiết bị mặt đất
Basic knowledge in GSE
Giao tiếp Tiếng Anh, kỹ năng vi tính văn phòng
English communication, office skill
Apply Now