ADMIN OFFICER/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Job Description

1. Phục vụ các cuộc họp của lãnh đạo/ Set up conferences and meetings for Board of Directors

 2. Duy trì việc hoạt động tốt của các trang thiết bị văn phòng/ Maintain all equipment running well in the office

3. Quản lý thi công các hạng mục xây dựng cơ bản của VPMB/ Manage building construction items of Northern.

4. Quản lý các tài sản cỗ định, công cụ, dụng cụ của VPMB/ Manage fixed assets, working tools of Northern Regional Office

5. Quản lý các hạng mục mua sắm của Văn Phòng Miền Bắc / Manage all purchasing items of NRO 

Job Requirement

•             Trình độ chuyên môn/Education : Cao Đẳng/ Colleges

•             Kinh nghiệm/Job related experience: Đã có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan/ Experience in relevant positions

•             Kiến thức chuyên ngành/Specifñc knowledge: Điện, nước/ Specific knowledge in electricity and water

•             Yêu cầu khác/Other requiremenis: Biết Ngoại ngữ/ Foreign language, Vi tính văn phòng

Apply Now