Category: Commercial Open: 05 Aug 2019 Close: 13 Sep 2019

Helpdesk Executive/Chuyên Viên Lịch Bay

Working Location: Hà Nội/TPHCM

Quantity: 3

Salary: Up to $1000

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Quản trị lịch bay theo mùa, giai đoạn và hàng ngày.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để sắp xếp điều chỉnh lịch bay khai thác theo điều kiện thực tế.

Xin điều chỉnh, bổ sung phép bay theo lịch khai thác.

Cập nhật lịch bay khai thác lên hệ thống.

Giải tỏa khách khi thay đổi lịch bay.

Kiểm tra, giám sát lịch bay hàng ngày để đảm bảo khai thác đúng lịch.

Phối hợp chặt chẽ với các sân bay, các phòng ban trong công ty để điều phối lịch bay khai thác.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan lịch bay trong ca trực.

Manage flight schedules by season, period and daily.

Coordinate with relevant departments to arrange operating schedules according to actual conditions.

Submit, adjust and add flight permits according to the operating schedules.

Update the operating flight schedules on the system.

Keep guests calm when changing flight schedules.

Check and supervise daily flight schedules to ensure operating schedule.

Working closely with airports and departments in the company to coordinate the operating flight schedule.

Solve problems related to the flight schedule.

Job Requirement

Trình độ: đại học

Nam: tuổi từ 24 đến 35

Ngoại ngữ: Toeic 500, giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Vi tính: sử dụng thành thạo Excel và các hàm nâng cao. Có khả năng sử dụng các hệ thống chuyên dụng.

Làm việc 24/7 theo ca kíp.

 

Education: University

Male (24 ~ 35)

Language: TOEIC 500

Microsoft Office, Relevant Software

Working in shift (24/07)

Apply Now