Category: Commercial Open: 06 Aug 2019 Close: 13 Sep 2019

Sales Executive/ Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Bán

Thu thập thông tin thị trường (sự kiện, khách hàng, giá, đối thủ…) và đánh giá, cập nhật thường xuyên

Thực hiện công tác phát triển mạng lưới đại lý, khách hàng cơ quan tại khu vực được phân công

Đề xuất các chương trình phát động và xúc bán tại thị trường

Working Location: TPHCM

Quantity: 5

Salary: $700 ~ $1500

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Nhiệm vụ

·         Thu thập thông tin thị trường (sự kiện, khách hàng, giá, đối thủ…) và đánh giá, cập nhật thường xuyên

·         Thực hiện công tác phát triển mạng lưới đại lý, khách hàng cơ quan tại khu vực được phân công

·         Đề xuất các chương trình phát động và xúc bán tại thị trường

·         Nắm bắt thị trường và đề xuất các chính sách, sản phẩm phù hợp.

·         Thực hiện các giao dịch với đối tác liên quan tại thị trường khi được phân công

·         Thực hiện quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động bán và thanh toán trên các kênh triển khai của công ty (chất lượng dịch vụ bán và doanh thu bán)

·         Triển khai công tác phát động bán và kiểm soát bán tại thị trường được phân công

·         Thực hiện hỗ trợ hoạt động marketing tại thị trường khi được phân công

·         Thực hiện chỉ tiêu doanh thu được giao

·         Thực hiện công tác báo cáo bán theo định kỳ quy định

·         Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động Call Center khi được phân công

·         Thực hiện công tác đào tạo và hỗ trợ các kênh đại lý và phòng vé, Call Center

·         Tham gia vào công tác cung cấp thông tin phản hồi cho khách hàng (khi được yêu cầu)

·         Thực hiện các nhiệm vụ khác lãnh đạo giao cho

Vai trò, trách nhiệm

·         Đạt được doanh thu bán được giao

·         Tỷ trọng bán trên các kênh theo chiến lược của công ty

·         Chất lượng bán và phục vụ khách hàng trên các kênh không phải Internet

Job Requirement

·         Tuổi từ 25 đến 45. Tốt nghiệp đại học.

·         TOEIC 500 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương

·         Đã từng làm công việc liên quan đến kinh doanh hoặc marketing

·         Có khả năng lập bảng biểu và phân tích số liệu

·         Có khả năng truyền đạt, thuyết phục tốt

·         Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực

·         Có kinh nghiệm làm việc nhóm

Apply Now