Category: Ground Handling Open: 08 Aug 2019 Close: 30 Sep 2019

Nhân Viên Vệ Sinh Tàu Bay/ Aircraft Cleaning Staff

Đảm bảo các dịch vụ vệ sinh tàu bay và cung ứng vật tư phục vụ chuyến bay được đáp ứng kịp thời và đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến bay.

Handle and ensure timely provide high standard services: loading cabin items, cabin cleaning; ensure safety & security for flights.

Quantity: 100

Salary: 8,000,000 ~ 10,000,000 VNĐ

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

Trách nhiệm:

Trách nhiệm chính:

Thực hiện vệ sinh & cung ứng vật tư cho tàu bay.

Handling cabin cleaning & loading cabin items

Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát tài sản của công ty

Responsible to monitoring, managing company’s asset.

Báo cáo nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ đạt ở mức cao nhất

Report the needs of purchasing equipment, devices, inspect and evaluate the standards, maintain the equipment for the effective uses,

Báo cáo kịp thời cho cấp trên các bất thường (sự cố về an ninh an toàn) xảy ra, tham gia, đề xuất những hành động khắc phục nhằm hạn chế những sai sót có thể xảy ra.

If there is safety & security issues, should report to upper level manager to have the best solution in order to minimize the risk can be occurred,

Các công việc khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Perform other duties as assigned by Management Team

Quan hệ khách hàng:

Đối với khách hàng nội bộ:

Các bộ phận lái xe, tài liệu, nhân viên giám sát sân đỗ, đồng nghiệp.

Internal: driving team, loading, ramp supervisor, colleagues…

Đối với đối tác/các đơn vị liên quan:

Các cơ quan chức năng. / Passenger, Local authorities,

Job Requirement

  • Nam, Nữ: tuổi từ 25 đến 45 / Male, Famale: From 25 to 45 years old
  • Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn/ Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment
  • Sẵn sàng làm việc theo ca/ Willing to work in shift
  • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc/ Careful, honest, responsible & teamwork
  • Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên./ Strictly comply with company’s policy, standards and regulations, direct report management’s decision.
Apply Now