Category: Ground Handling Open: 07 Aug 2019 Close: 20 Sep 2019

Nhân Viên Dịch Vụ Hành Khách/ Passenger Service Officer

Làm thủ tục cho hành khách trong chuyến bay đi/ đón chuyến bay đến, đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách của chuyến bay đi và đến.

Check-in passenger for departure flights/ picking up arrival flights, ensure security & safety for whole passengers of departure/arrival flights.

Quantity: 200

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

Làm thủ tục cho hành khách trong chuyến bay đi/ đón chuyến bay đến, đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách của chuyến bay đi và đến.

Check-in passenger for departure flights/ picking up arrival flights, ensure security & safety for whole passengers of departure/arrival flights.

Chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan đến phục vụ hành khách và các hoạt động liên quan đến phục vụ hành lý của hành khách đi tàu bay, đối với các chuyến bay đi và / hoặc đến của VJ tại sân bay.

Offer services which is related to customer services, baggage service operations of departure/arrival VJ flights,

Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng của Công ty.

Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities…,

Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.

Comply and follow with policies, regulations of local airport authorities: vehicle speed limit, run way…,

Thực hiện các công việc trên chính xác theo các quy trình, hướng dẫn của Công ty và Trung tâm một cách chuyên nghiệp.

Comply with procedures, job guidance of company & execute all tasks above,

Làm thủ tục cho hành khách (check-in); kiểm soát hành lý (xách tay, ký gửi); mời khách sử dụng các dịch vụ gia tăng tiện ích.

Check-in for passenger; control baggage (hand carry/checked-in); suggest passenger to use ancillary products,

Kiểm soát hành khách, hành lý xách tay tại cửa ra tàu bay.

Monitor boarding process: Passenger & Hand-carry control,

Báo cáo kịp thời các bất thường (rò rỉ, rách vỡ…) của hành lý, hàng hóa đến Ca trưởng phục vụ hành khách.

Report to supervisor incurring issues which is related to baggage such as: damaged, leakage…

Job Requirement

  • Tốt nghiệp PTTH. / High school and above
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ Toeic từ 400 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh;

English: Toeic 400 (or equivalent certificate) or college graduation/graduated from English major;

  • Ưu tiên ứng viên biết thêm một ngoại ngữ khác (Hoa, Nhật, Hàn v.v…)

Other languages: Japanese, Korean, Chinese… is preferrable

Kinh nghiệm:

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không.

Having experience in aviation is prefferable,

Các yêu cầu khác:

  • Nam, Nữ:  tuổi từ 18 – 35./ Male, Female: From 18 to 35 years old,
  • Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Words, Excel, Email..).

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Words, Excel, Email,

Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn.

Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment,

Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift,

Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork,

Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên.

Strictly comply with company’s policy, standards and regulations, direct report management’s decision. Apply Now