Category: Ground Operations Open: 09 Aug 2019 Close: 30 Sep 2019

Đội Trưởng/Giám Sát Đội vệ sinh trên tàu (A/C Cleaning - Team Leader/Supervisor)

Quản lý giám sát hoạt động của nhân viên trong ca trực, đảm bảo các dịch vụ vệ sinh tàu bay và chất xếp hành lý hàng hóa được đáp ứng kịp thời và đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến bay.

Manage & supervise all activities of staffs in shift, ensure timely provide high standard services: loading, cabin cleaning; ensure safety & security for flights.

Working Location: Hà Nội

Quantity: 100

Salary: 9,000,000 ~ 15,000,000 VNĐ (gross)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Quản lý,  điều hành hoạt động của nhân viên trong lĩnh vực vệ sinh tàu bay trong bộ phận của mình.

Manage, supervise cabin cleaning team,

Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát tài sản của công ty

Responsible to monitoring, managing company’s asset,

Lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động của bộ phận của mình để chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh nhằm đảm bảo thực hiện đúng/đủ các công việc được giao toàn, hiệu quả.

Plan, organize and supervise all activities of cleaning team to handle incident occur, guarantee service is provided safety, effectively and in time.

Kiểm soát việc dọn vệ sinh cho các chuyến bay, đảm bảo nhân viên tuân thủ theo quy định, chính sách của công ty.

Monitoring cabin cleaning for all flights, remind, urge staff comply with regulations and procedures of company,

Nhận biết được nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ, nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ đạt ở mức cao nhất.

Identify the needs of purchasing equipment, devices, inspect and evaluate the standards, maintain the equipment for the effective uses,

Tham gia soạn thảo các qui trình thủ tục, thiết lập các tiêu chuẩn nhằm kiểm soát chất lượng và an toàn cho các hoạt động của Đội,

Participate in setting the service procedures, creating the standards in order to control the quality and safety for the division’s activities.

Triển khai, kiểm soát việc chấp hành các quy định chuyên môn và an toàn của cơ quan hữu quan và của VJ.

Deploy, supervise staff’s compliance with regulations, procedure of VietJet, local authorities,

Báo cáo kịp thời cho cấp trên các bất thường (sự cố về an ninh an toàn) xảy ra, tham gia, đề xuất những hành động khắc phục nhằm hạn chế những sai sót có thể xảy ra

If there is safety & security issues, should report to upper level manager to have the best solution in order to minimize the risk can be occurred.

Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của nhóm hàng tháng và báo cáo cho Phó giám đốc sân đỗ.

Summarize and report the team’s activities monthly to Deputy Head – Ramp.

Job Requirement

Trình độ văn hóa:

Tốt nghiệp PTTH hoặc trình độ tương đương.

High School or equavilent educational background,

Trình độ chuyên môn:

Tiếng Anh giao tiếp, có thể hiểu các văn bản bằng tiếng Anh.

English: basic communication, can understand documents by English

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hàng không, làm việc trong sân đỗ.

Minimum 02 years experience of Aviation Industry, Ramp

Đào Tạo:

Anh ninh hàng không, An toàn sân đỗ, Hàng hóa nguy hiểm, SMS và Human Factor

Aviation Security, Ramp Safety, Dangerous Goods, SMS and Human Factor

Các môn học khác liên quan với mục đích phục vụ cho công việc hoặc phát triển bản thân và kỹ năng làm việc nhóm.

Other subjects required for Job Requirements and/or Carrer Development

Các yêu cầu khác:

  • Nam, Nữ: tuổi từ 25 đến 45 / Male, Famale: From 25 to 45 years old
  • Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn

Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment

  • Sẵn sàng làm việc theo ca

Willing to work by shift

  • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc

Careful, honest, responsible & teamwork

  • Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên.
Strictly comply with company’s policy, standards and regulations, direct report management’s decision.
Apply Now