Category: Engineering Open: 07 Aug 2019 Close: 13 Sep 2019

Cabin Mechanic/ Thợ Máy Nội Thất

Kiểm soát, giám sát tình trạng nội thất trong tàu bay, bao gồm trang thiết bị và tình trạng vệ sinh
Control and monitor status of interior cabin including equipments and cleaning status

Working Location: TPHCM/Hà Nội

Quantity:

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Kiểm soát tình trạng nội thất, giám sát tình trạng sửa chữa các thiết bị, có hành động kịp thời tránh ảnh hưởng hoạt động khai thác
Control cabin interior condition, monitor maintenance status of equipment and prompt actions to prevent effects on operations
- Kiểm soát tình trạng vệ sinh, tiến hành kiểm tra sau khi đội vệ sinh hoàn thành công việc
Monitor cleaning status, final check after cleaning team finish
- Báo cáo lại tình trạng hỏng hóc cho trung tâm bảo dưỡng hoặc đội trưởng đội nội thất để có biện pháp khác phục kịp thời
Report to MCC Manager or Cabin team leader for any missing, damage or poor conditions of cabin and equipments for implementation of corrective action

Job Requirement

Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật trở lên/ Vocational technical degree at least
Hiểu biết kỹ thuật/ knowledge about technical 
Kinh nghiệm sử dụng dụng cụ kỹ thuật/ Experience in using specific technical tools
Nhanh nhẹn, hợp tấc làm việc/ Agile, partner with others
Apply Now