Category: Ground Handling Open: 04 Feb 2020 Close: 31 Mar 2020

Loading Staff (Nhân Viên Sân Đỗ)

Bốc xếp hành lý, hàng hóa tại băng chuyền hành lý và tại sân đỗ đảm bảo phục vụ chuyến bay đạt tiêu chuẩn đặt ra, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn và phục vụ khách hàng.

Load, Unload baggage & cargo at sorting areas and ramp side to ensure the compliance of work standards, handling procedures and meet safety & security requirements, CS Satisfactory.

Quantity: 120

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

- Bốc xếp hành lý, hàng hóa tại băng chuyền hành lý và tại sân đỗ đảm bảo phục vụ chuyến bay đạt tiêu chuẩn đặt ra, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn và phục vụ khách hàng.

Load, Unload baggage & cargo at sorting areas and ramp side to ensure the compliance of work standards, handling procedures and meet safety & security requirements, CS Satisfactory.

- Tuân thủ qui định về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Comply with occupational hygiene and safety regulations in the workplace,

- Thực hiện công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và đề xuất các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

Perform the work in accordance with assigned duties and propose measures to improve service quality,

- Nắm vững và tuân thủ qui trình về phân loại hành lý.

Understand and comply the SOP of baggage sorting,

- Bốc xếp hành lý tại băng chuyền hành lý, phân loại hành lý, bốc xếp hành lý lên mâm hành lý/hàng hóa.

Load and handle baggage at conveyer bell; sort out and load  baggage from conveyer bell onto dolly/trolly at departure terminal,

- Chất xếp hành lý/hàng hóa từ mâm hành lý/hàng hóa lên hầm hàng tàu bay và ngược lại.

Load and unload baggage/cargo from trolly/dolly to the aircraft cargo hold.

Job Requirement

Trình độ văn hóa/ Chuyên môn:

  • Tốt nghiệp PTTH. / High School and above

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản/ English: Basic communication

Kinh nghiệm:

  • Ưu tiên hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường /Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments,

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại sân đỗ. / Having ramp’s experience is prefferable.

Các yêu cầu khác:

  • Nam:  Tuổi từ 18-45./ Male: From 18 to 45 years old,
  • Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn / Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment,
  • Sẵn sàng làm việc theo ca/ Willing to work by shift,
  • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc / Careful, honest, responsible & teamwork,
  • Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên. /Strictly comply with company’s policy, standards and regulations, direct report management’s decision.
Apply Now