Category: Ground Operations Open: 12 Aug 2019 Close: 30 Sep 2019

Đội Trưởng Khai Thác Sân Đỗ (Team Leader - Ramp)

Giám sát và quản lý nhóm nhân sự Điều phối khai thác tại sân đỗ trong thời gian tàu bay quay đầu. Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, độ an toàn, doanh thu và an ninh.

Manage the Ramp Coordinator team to control the ramp operations during A/C transit. Comply with the VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards.

Working Location: Hà Nội

Quantity: 20

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Giám sát và quản lý nhóm nhân sự Điều phối khai thác tại sân đỗ trong thời gian tàu bay quay đầu. Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, độ an toàn, doanh thu và an ninh.

Manage the Ramp Coordinator team to control the ramp operations during A/C transit. Comply with the VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards.

- Giám sát và bố trí công việc phù hợp các điều phối nhân viên trong ca trực của mình để cải thiện việc thực hiện các chỉ tiêu được đề ra: TAT, OTP, cân bằng tải và cung ứng dịch vụ trên không.

Observe and ultilize the manpower of Ramp Coordinator team during to meet and improve the targets of: TAT, OTP, Weight and Balance, Inflight Services,

- Đảm bảo rằng tất cả báo cáo của nhân viên phải được thực hiện và tuân thủ theo quy định, quy trình hiện hành đã được nêu rõ trong hướng dẫn công việc của công ty.

Ensure that all reporting staff is familiar with and comply with applicable regulations and company procedures as defined in company manuals and work practices,

- Tổ chức công tác phối hợp với các bộ phận liên quan đến hoạt động khai thác của VJ trong đó có: vận chuyển tổ bay, điều hành bay, bố trí nguồn nhân lực sao cho phù hợp với kế hoạch khai thác để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Establish the coordination, on a daily basis, on the matter of airport operations, which include crew transportation and resource allocation and the management of all crews to achieve performance targets for the business,

- Sẵn sàng phối hợp với các nhà chức trách sân bay, an ninh và Cục hàng không khi được yêu cầu.

Liaise with airport authorities, security and the CAAV as required.

- Theo dõi, xử lý, tổng hợp và báo cáo đúng quy định các tình huống bất thường trong khai thác: chuyến bay đổi giờ khai thác, chuyển hướng, hủy chuyến.

Monitor, handle and report the irregularity during ramp operations: re-scheduled, diverted, cancelled flight.

Job Requirement

Trình độ văn hóa/ Chuyên môn:

 • Đại học trở lên. / University and above

Trình độ ngoại ngữ

 • Tiếng Anh TOEIC 600, / English: TOEIC 600

Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm.

3 years management experience minimum,

 • Có it nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành nghề liên quan

Minimum 3 years experiences in related major,

 • Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường.

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments.

Các yêu cầu khác:

 • Nam/Nữ: Tuổi từ 28 – 45./ Male, Female: From 28 to 45 years old,
 • Sử dung thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và kỹ năng thuyết trình

Extensive knowledge of Microsoft office, and Presentative Skill,

·         Có kỹ năng quản lý con người trong môi trường năng động ở sân bay

Demonstrate people management skills in operationally driven environment,

 • Kỹ năng giao việc, khả năng gây ảnh hưởng và đàm phán với người khác bằng việc xây dựng các mối quan hệ.

Communication and delegation skills and the ability to influence and negotiate with others building positive relationships,

 • Có tính tự giác, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Self-disciplines, able to work independently and within a team,

 • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork,

 • Có thể đi công tác ngắn hạn khi được yêu cầu
Willing to have business travel when required,
Apply Now