Category: Ground Operations Open: 12 Aug 2019 Close: 30 Sep 2019

Phó Giám Đốc Sân Đỗ (Deputy Head - Ramp Services)

Giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ của ca làm việc tại sân đỗ.

Manage and monitor the performance during duty on ramp,

Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, độ an toàn, doanh thu và an ninh…

Comply with VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards,

Working Location: Hà Nội

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ của ca làm việc tại sân đỗ.

Manage and monitor the performance during duty on ramp,

Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, độ an toàn, doanh thu và an ninh…

Comply with VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards,

Động viên và dẫn dắt bộ phận sân đỗ để cải thiện việc thực hiện các chỉ tiêu được đề ra: chỉ số quay đầu, đúng giờ, và tiêu chí Safety Performance Index.

Motivate and lead Ramp Service Team to improve the performance targets, specifically turnaround targets, punctuality targets and Safety Performance Index,

Phát triển tốt các mối quan hệ giữa các phòng ban để thúc đẩy và nâng cao hình ảnh của VJ và hiệu quả cao trong kinh doanh.

Develop effective relationships that promote and enhance VJ image and business efficiency,

Báo cáo các sự cố, rủi ro, tai nạn đúng theo quy trình của công ty quy định tại tài liệu SMSM.

Report accidents and incidents as per company procedures in SMSM,

Xem xét và truyền đạt các thay đổi liên quan đến quy trình phục vụ của VJ tại các cảng địa phương, và đảm bảo rằng thông tin liên quan đến những thay đổi về các quy trình của hoạt động khai thác phải được truyền đạt đến nhân viên một cách hiệu quả nhất.

Review and disseminate the revised/changed items of VJ SOP to the local airports, and ensure that information relating to operational procedural changes is effectively communicated to all appropriate staff,

Phối hợp với các bộ phận liên quan đến hoạt động khai thác của VJ trong đó có: vận chuyển tổ bay, điều hành bay, bố trí nguồn nhân lực tại sân đỗ sao cho phù hợp với kế hoạch khai thác để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Coordinate, on a daily basis, with stations and related departments, which include crew transportation, flight operation functions, ramp staff resource allocation and the management of all crews to achieve performance targets for the Company KPI,

Tổ chức lưu trữ và ghi chép lại các thông tin, dữ liệu khai thác khi được yêu cầu từ cấp trên.

Record and communicate operational data as required by Management Team,

Báo cáo kịp thời cho cấp trên các bất thường (sự cố về an ninh an toàn) xảy ra, tham gia, đề xuất những hành động khắc phục nhằm hạn chế những sai sót có thể xảy ra.

If there is safety & security issues, should report to upper level manager to have the best solution in order to minimize the risk can be occurred,

Bảo đảm thời gian cung cấp trang thiết bị mặt đất phục vụ cho chuyến bay kịp thời để hoàn thành các tiêu chí mà công ty đề ra.

Ensure serviceability of all ground equipment and timely repair to ensure the goals of the business are achieved,

Sẵn sàng phối hợp với các nhà chức trách sân bay, an ninh và Cục hàng không khi được yêu cầu.

Liaise with airport authorities, security and the CAAV when required,

Lập kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động khai thác.

Effective resource and staff planning to ensure a safe and efficient operation,

Hỗ trợ Giám đốc trong việc lên kế hoạch và thực hiện việc khai thác các hoạt động tại sân bay một cách hiệu quả nhất.

Support the Director in planning for and executing an efficient and effective airport operation.


Job Requirement

Trình độ văn hóa/ Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. / University Degree and above
 • Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Giao Thông, Kỹ Thuật…

Major in Business Adminstration, Transportation, Engineering…

Trình độ ngoại ngữ

 • Tiếng Anh: TOEIC 650 hoặc IELTS 5.5 trở lên (còn hạn)

English: TOIEC 650 or IELTS 5.5 or above (valid)

Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm

Minimum 03 years experience in at Management Level,

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sân đỗ

Minimum 03 years experience in Ramp Service,

 • Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường.

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments.

Các yêu cầu khác:

 • Nam/Nữ: tuổi từ 25-45./ Male, Female: From 25 to 45 years old,
 • Sử dung thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và kỹ năng thuyết trình.

Extensive knowledge of Microsoft office, Presentation Skill.

 • Kỹ năng giao việc, khả năng gây ảnh hưởng và đàm phán với người khác bằng việc xây dựng các mối quan hệ.

Communication and delegation skills and the ability to influence and negotiate with others building positive relationships,

 • Có kỹ năng quản lý con người trong môi trường năng động ở sân bay

Demonstrate people management skills in operationally driven environment,

 • Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift,

 • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork,

 • Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên.
Strictly comply with company’s policy, standards and regulations, direct report management’s decision.
Apply Now