Category: Ground Operations Open: 12 Aug 2019 Close: 30 Sep 2019

Phó Giám Đốc Phụ Trách Hành Khách (Deputy Head Passenger Service)

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp liên quan đến phục vụ hành khách, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của hành khách cũng như của nhân viên, cung ứng kịp thời các dịch vụ nhằm đảm bảo cho các chuyến bay được đúng giờ

Monitoring & supervising all services which are related to Passenger services division, handle all requests, complaints of Passenger as well as staffs timely supply the passenger services in order to ensure OTP.

Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, độ an toàn, doanh thu và an ninh

Comply with VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards

Working Location: Hà Nội

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp liên quan đến phục vụ hành khách, giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của hành khách cũng như của nhân viên, cung ứng kịp thời các dịch vụ nhằm đảm bảo cho các chuyến bay được đúng giờ

Monitoring & supervising all services which are related to Passenger services division, handle all requests, complaints of Passenger as well as staffs timely supply the passenger services in order to ensure OTP.

Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, độ an toàn, doanh thu và an ninh…

Comply with VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards

-Chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan đến phục vụ hành khách và các hoạt động liên quan đến phục vụ hành lý của hành khách đi tàu bay, đối với các chuyến bay đi và / hoặc đến của VJ tại sân bay.

Responsible for implementation services which is related to Passenger services, baggage service operations of departure/arrival VJ flights,

-Kiểm soát Quy trình phục vụ theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao

Control the service procedures base on the SOP to assure the quality of the team’s activities,

-Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng của Công ty.

Maintains & develops the service quality through feedback contribution & implement quality improvements in line with orientation of company,

-Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ.

Train new staff and current staff in order to mistakes/errors during duty,

-Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.

Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities,

-Báo cáo kịp thời cho cấp trên các bất thường (sự cố về an ninh an toàn) xảy ra, tham gia, đề xuất những hành động khắc phục nhằm hạn chế những sai sót có thể xảy ra.

If there is safety & security issues, should report to upper level manager to have the best solution in order to minimize the risk can be occurred,

-Sẵn sàng phối hợp với các nhà chức trách sân bay, an ninh và cục hàng không khi được yêu cầu.

Liaise with airport authorities, security and the CAAV when required,

-Lập kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động khai thác.

Effective resource and staff planning to ensure a safe and efficient operation,

Job Requirement

Trình độ văn hóa/ Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. / University Degree and above
 • Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Giao Thông, Kỹ Thuật…

Major in Business Adminstration, Transportation, Engineering…

Trình độ ngoại ngữ

 • Tiếng Anh: TOEIC 650 hoặc IELTS 5.5 trở lên (còn hạn)

English: TOIEC 650 or IELTS 5.5 or above (valid)

Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm

Minimum 03 years experience in at Management Level,

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sân đỗ

Minimum 03 years experience in Ramp Service,

 • Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường.

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments.

Các yêu cầu khác:

 • Nam/Nữ: tuổi từ 25-45./ Male/ Female: From 25 to 45 years old,
 • Sử dung thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và kỹ năng thuyết trình.

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point and the ability to apply computer software to improve business delivery and reporting.

 • Kỹ năng giao việc, khả năng gây ảnh hưởng và đàm phán với người khác bằng việc xây dựng các mối quan hệ.

Communication and delegation skills and the ability to influence and negotiate with others building positive relationships,

 • Có kỹ năng quản lý con người trong môi trường năng động ở sân bay

Demonstrate people management skills in operationally driven environment,

 • Sẵn sàng làm việc, công tác xa nhà

Willing to work far away form home,

 • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork,

 • Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên.
Strictly comply with company’s policy, standards and regulations, direct report management’s decision.
Apply Now