Category: Engineering Open: 12 Aug 2019 Close: 30 Sep 2019

Phó Giám Đốc Vân Hành &Sửa Chữa TTB (Deputy Head - GSE Operations & Maintenance)

Giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ của bộ phận vận hành TTB làm việc tại sân đỗ. Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, an toàn và an ninh

Manage the service delivery of GSE operating at the ramp side. Applying of the VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards.

Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ mặt đất phải được bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời, nhằm duy trì và đảm bảo an toàn cho các thiết bị phục vụ cho các chuyến bay của VJ.

Ensure GSE is timely maintenance and repaired, in order to maintain safety for GSE which is used for VJ’s flights.

Working Location: Hà Nội

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ của bộ phận vận hành TTB làm việc tại sân đỗ. Áp dụng văn hóa của VJ để triển khai dịch vụ tốt nhất trong phạm vi ngân sách được duyệt cho phù hợp với các tiêu chuẩn về dịch vụ, an toàn và an ninh

Manage the service delivery of GSE operating at the ramp side. Applying of the VJ culture in the delivery of service excellence within agreed cost constraints and to agreed service, safety, revenue and security standards.

Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ mặt đất phải được bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời, nhằm duy trì và đảm bảo an toàn cho các thiết bị phục vụ cho các chuyến bay của VJ.

Ensure GSE is timely maintenance and repaired, in order to maintain safety for GSE which is used for VJ’s flights.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc TT PVMĐ NBA về hiệu quả công việc cũng như chất lượng công việc của bộ phận vận hành và sửa chữa TTB.

Accountable to NBA Operations Centre: works performance as well as works quality of GSE operating and repairing team,

Đảm bảo trang thiết bị phục vụ an toàn các chuyến bay tại sân bay.

Ensure safety for ground service equipment, guarantee safety for VJ’s  flights,

Đóng góp vào việc phát triển không ngừng của các dịch vụ sân bay liên quan đến mục tiêu hoạt động và mục tiêu khách hàng theo kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn.

Contribute, building up airport service quality, in order to achieve operational targets, customer indicators according to  short term/long term business targets,

Chịu trách nhiệm thực hiện và đẩy mạnh văn hóa VietJet  bao gồm văn hóa phục vụ, phương thức hoạt động và đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ.

Responsible for implementing and promoting VJ culture included:  service culture, operations procedures and ensure security & safety, service quality,

Giám sát bảo dưỡng sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian hoàn thành.

Manage GSE maintenance works and repair all damaged GSE which is failed to pass quality standard requirements,

Sẵn sàng phối hợp với các Nhà chức trách sân bay, an ninh và Cục hàng không khi được yêu cầu.

Liaise with airport authorities, security and the CAAV when required.

Lập kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh an toàn và đạt KPI cho hoạt động khai thác.

Effective resource and staff planning to ensure a safe and efficient operations and meet the KPI,

Đảm bảo rằng tất cả báo cáo của nhân viên phải được thực hiện và tuân thủ theo quy định, quy trình hiện hành đã được nêu rõ trong hướng dẫn công việc của công ty.

Ensure that all staff is familiar with and complies with applicable regulations and company procedures as defined in company manuals and work practices.

Job Requirement

Trình độ văn hóa/ Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học  trở lên. / University Degree and above
 • Chuyên ngành: Sửa chữa, cơ khí, kỹ thuật, sửa chữa ô tô.

Major in Maintenance, Mechanic, Engineering, Automotive repair

Trình độ ngoại ngữ

 • Tiếng Anh: TOEIC 500, có thể hiểu các văn bản bằng tiếng Anh : sơ đồ điện, sơ đồ máy móc…

English: TOEIC 500… can understand documents by English: electrical diagrams, machine schematics....

Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm.

Minimum 03 years experience in at Management Level,

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành nghề liên quan.

Minimum 03 years experience in related major,

 • Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường.

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments.

Các yêu cầu khác:

 • Nam: Tuổi từ 28 - 45/ Male: From 28 to 45 years old,
 • Sử dung thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và kỹ năng thuyết trình.

Extensive knowledge of Microsoft office, Presentation Skill,

·         Có kỹ năng quản lý con người trong môi trường năng động ở sân bay

Demonstrate people management skills in operationally driven environment,

 • Kỹ năng giao việc, khả năng gây ảnh hưởng và đàm phán với người khác bằng việc xây dựng các mối quan hệ.

Communication and delegation skills and the ability to influence and negotiate with others building positive relationships,

 • Có tính tự giác, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Self-disciplines, able to work independently and within a team,

 • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork,

 • Có thể đi công tác ngắn hạn khi được yêu cầu.
Willing to have business travel when required.
Apply Now