Category: Human Resources Open: 14 Aug 2019 Close: 13 Sep 2019

Data Entry Officer/Nhân Viên Nhập Liệu Kỹ Thuật

-Sử dụng phần mềm AMOS để nhập các dữ liệu hỏng hóc và các hành động bảo dưỡng tàu bay tương ứng 
Encode defects and respective maintenance actions using AMOS

Working Location: TPHCM/Hà Nội/Đà Nẵng/Cam Ranh/Hải Phòng

Quantity: 5

Salary: Very Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-Sử dụng phần mềm AMOS để nhập các dữ liệu hỏng hóc và các hành động bảo dưỡng tàu bay tương ứng 
Encode defects and respective maintenance actions using AMOS
- Thông báo các sai lệch dữ liệu (gửi kèm hình ảnh của PN & SN trên vật tư thực tế) dẫn đến việc không thể hoàn thành thao tác thay thế vật tư cho quản trị viên AMOS hoặc các nhân viên phụ trách chính để được hỗ trợ
Inform any data discrepancies which might cause the uncompleted label-booking with pictures of PN & SN of the component to AMOS key users/AMOS admin for support.
- Thông báo trưởng trung tâm điều hành bảo dưỡng về các thông tin bị sai lệch. Sau khi CRS sửa lại thông tin và ký tên đóng dấu, nhân viên nhập dữ liệu sẽ tiếp tục nhập dữ liệu đã được sửa đúng trên AMOS

Inform MCC Manager about mismatched information. After CRS corrects the information with her/his signature and tamp, MCC data entry will continue to enter the correct information

Giám sát dữ liệu tàu bay trên AMOS

Monitor Aircraft Data on AMOS

Lưu trữ các tài liệu cần thiết

Records all necessary documents

Job Requirement

Cử nhân/ Bachelor Degree

Có kinh nghiệm công việc liên quan đến kỹ thuật, các phần mềm kế toán

Experiences in technical jobs/accounting software

Hiểu biết kỹ thuật/Have knowledge about technical

TOEIC 400 at least

Apply Now