Chuyên viên Quan hệ hợp tác liên doanh hàng không / Interlining & Partnership Executive

- Quản lý và chịu trách nhiệm về các hợp đồng SPA- Interline và codeshare cùng các hãng hàng không khác / Manage and take responsibility for SPA Agreements - Interline and Codeshare with other airlines.

- Phát triển nguồn doanh thu từ mảng interline-code share / Increase revenue in Interline - Codeshare.

Quantity: 1

Salary: Cạnh tranh / Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

- Lên kế hoạch hợp tác với các đối tác hãng hàng không / Planning to cooperate with airline partners.        

- Tham gia vào quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng cùng đối tác / Participate in the process of negotiating, signing contracts with partners.                                 

- Xây dựng - triển khai - vận hành chính sách thương mại cho các vấn đề liên quan đến interline/codeshare / Develop, implement and operate commercial policies for issues related to Interline/ Codeshare.                                        

- Theo dõi, phân tích đánh giá hiệu quả hợp tác / Monitor, analyze and evaluate the effectiveness of cooperation.

- Duy trì quan hệ với các đại diện hàng không để tìm cơ hội phát triển, mở rộng / Maintain relationships with aviation representatives to find opportunities for the expansion and development.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ các đối tác hãng hàng không đảm bảo việc hợp tác Codeshare/Interline được ổn định / Collaborate with relevant departments to assist airline partners to ensure stable Codeshare /Interline cooperation.                                          

- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ / Making reports periodically.

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Manager.

Job Requirement

1. Trình độ học vấn/Education: Đại học / Bachelor Degree.          

2. Khả năng am hiểu/Business understanding:

- Có kinh nghiệm từng làm việc về mảng interline/codeshare / Having experience in Interline/ Codeshare.

- Hiểu biết về hệ thống CRS/E-Ticketing/DCS/GDS / Having knowledge of CRS/E-Ticketing/ DCS/ GDS system.

- Am hiểu về kết nối hệ thống hàng không là lợi thế / Understanding aviation system's connection is an advantage.

3. Phẩm chất cá nhân/Personal Specifications:

- Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc độc lập / Having ability to work independently.

- Khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt / Having ability to handle situations and communicate well.

- Chịu được áp lực cao trong công việc / Be able to work under high pressure.

4. Yêu cầu chuyên môn / Specific requirements:

- Về Hàng không, hoặc có am hiểu về hàng không dân dụng / Major in Aviation or have knowledge in Civil Aviation.   

5. Yêu cầu khác / Other requirements:

- Các kỹ năng tiếng Anh tốt (Toeic 650 hoặc IELTS 6.5) / Good English skills (Toeic 650 or IELTS 6.5).

- Thành thạo vi tính văn phòng, Power Point / Proficiency in Microsoft Office, Power Point.

- Thành thạo các kỹ năng phân tích, lọc số liệu, các bảng biểu báo cáo /Proficiency in data analysis, dashboard skills.

Apply Now