Nhân viên tuyển dụng

Thực hiện công việc tuyển dụng theo Qui trình tuyển dụng và Kế hoạch nhân sự.

Quantity: 1

Salary: 500 - 600

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Phạm vi trách nhiệm:

1 - Đăng tuyển và theo dõi tình trạng các vị trí cần tuyển (đạt, không đạt, gia hạn, quá hạn, vv)

2 - Chuẩn bị, trình ký và theo dõi hồ sơ (ký duyệt - lưu hồ sơ, vv…)

3 - Cập nhật dữ liệu ứng viên

4 - Thực hiện tuyển dụng theo qui trình tuyển dụng đã phê duyệt (tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, vv…)

5 - Chuẩn bị và cập nhật các loại báo cáo tuyển dụng (MRF, Tuyển dụng, vv…)

6 - Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó

 

Yêu cầu tối thiểu:

* Trình độ chuyên môn: Đại học

* Kinh nghiệm: 02 năm

* Khả năng am hiểu: Nắm vững kiến thức về nghề Nhân sự đặc biệt ở lĩnh vực tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng không.

* Tiếng Anh: lưu loát, Toeic từ 500 trở lên.

 

Năng lực yêu cầu:

* Kỹ năng giao tiếp và thương lượng

* Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

* Kỹ năng quản lý thời gian

* Năng lực phỏng vấn

* Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Job Description

Thực hiện công tác tuyển dụng theo Qui trình tuyển dụng và Kế hoạch nhân sự

Job Requirement

Phạm vi trách nhiệm:

1 - Đăng tuyển và theo dõi tình trạng các vị trí cần tuyển (đạt, không đạt, gia hạn, quá hạn, vv)

2 - Chuẩn bị, trình ký và theo dõi hồ sơ (ký duyệt - lưu hồ sơ, vv…)

3 - Cập nhật dữ liệu ứng viên

4 - Thực hiện tuyển dụng theo qui trình tuyển dụng đã phê duyệt (tìm hồ sơ, liên hệ ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, vv…)

5 - Chuẩn bị và cập nhật các loại báo cáo tuyển dụng (MRF, Tuyển dụng, vv…)

6 - Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó

 

Yêu cầu tối thiểu:

* Trình độ chuyên môn: Đại học

* Kinh nghiệm: 02 năm

* Khả năng am hiểu: Nắm vững kiến thức về nghề Nhân sự đặc biệt ở lĩnh vực tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng không.

* Tiếng Anh: lưu loát, Toeic từ 500 trở lên.

 

Năng lực yêu cầu:

* Kỹ năng giao tiếp và thương lượng

* Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

* Kỹ năng quản lý thời gian

* Năng lực phỏng vấn

* Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Apply Now