Category: Commercial Open: 14 Oct 2020 Close: 28 Feb 2021

Chuyên viên phát triển Doanh thu khác - Ancillary Executive

- Đánh giá, khảo sát và nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng để phục vụ các mục tiêu marketing của Vietjet / Evaluate, survey and research the market, consumers to apply VJ marketing activities.

- Lập kế hoạch chương trình khuyến mãi/giới thiệu sản phẩm mới/ triển khai các chiến dịch, hoạt động / Supporting to plan sales promotion/ new products and deploy + manage campaigns and company activities.                                                                                                                                     

- Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận Marketing và công ty tổ chức các dự án nhằm quảng bá, xây dựng văn hóa doanh nghiệp /

Cordinating and supporting with other teams in MKT and other divisions to organise & develop company brand as well as building corporate culture activities.

- Tham gia hỗ trợ các hoạt động marketing của Tập đoàn / Supporting marketing activities of Corporation

Working Location: Tp. Hồ Chí Minh

Quantity: 5

Salary: Thỏa thuận

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Chịu trách nhiệm phát triển doanh thu khác từ nguồn doanh thu từ phí và các sản phẩm tiện ích khác

Responsibility for develop online ancillary products (fees/surcharge and add-on services)

Chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng các sản phẩm cộng thêm khác nhằm tối đa hóa doanh thu

Responsibility for research and build up news product to maximize revenue

Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình kích thích bán sản phẩm doanh thu khác theo định kỳ cho các kênh bán, giám sát thực hiện, phân tích và đánh giá hiệu quả sản phẩm

Build up and push sell policy for products in charged for all channels

Thực hiện báo cáo định kỳ và đưa ra được các đề xuất phù hợp làm tăng nguồn doanh thu phụ trách

Carry on all relevant reports and propose for push sell action monthly

Thực hiện các công việc khác khi được giao/ Complete others tasks being assigned

Job Requirement

Tuổi 25t trở lên/ From 25 years old

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh

Business administration/trading/graduated.

Các kỹ năng tiếng Anh tốt (TOEIC 650 hoặc IELTS 5.0)

Good in English Skill (TOEIC 650 or IELTS 5.0)

Must well perform on excel, access, word, PP

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong phân tích đầu tư chứng khoán, tiền tệ, kinh doanh quốc tế và am hiểu thương mại điện tử

Good analysis, understood e-commerce would be more preference

Apply Now