Category: Commercial Open: 01 Oct 2019 Close: 29 Feb 2020

Chuyên viên Phát triển Doanh thu khác / Ancillary Executive làm việc tại Hồ Chí Minh

Apply Now

Job Description

Chịu trách nhiệm phát triển doanh thu khác từ nguồn doanh thu từ phí và các sản phẩm tiện ích khác

Responsibility for develop online ancillary products (fees/surcharge and add-on services)

Chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng các sản phẩm cộng thêm khác nhằm tối đa hóa doanh thu

Responsibility for research and build up news product to maximize revenue

Lập kế hoạch và thực hiện các chương trình kích thích bán sản phẩm doanh thu khác theo định kỳ cho các kênh bán, giám sát thực hiện, phân tích và đánh giá hiệu quả sản phẩm

Build up and push sell policy for products in charged for all channels

Thực hiện báo cáo định kỳ và đưa ra được các đề xuất phù hợp làm tăng nguồn doanh thu phụ trách

Carry on all relevant reports and propose for push sell action monthly

Thực hiện các công việc khác khi được giao/ Complete others tasks being assigned

Job Requirement

Nam 27t trở lên/Male from 27 years old

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh

Business administration/trading/graduated.

Các kỹ năng tiếng Anh tốt (TOEIC 650 hoặc IELTS 5.0)

Good in English Skill (TOEIC 650 or IELTS 5.0)

Must well perform on excel, access, word, PP

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong phân tích đầu tư chứng khoán, tiền tệ, kinh doanh quốc tế và am hiểu thương mại điện tử

Good analysis, understood e-commerce would be more preference

Apply Now