Category: Commercial Open: 26 Nov 2019 Close: 29 Feb 2020

Chuyên viên Phát triển thị trường Nội địa/ Domestic Sales Executive làm việc tại Đà Nẵng

Apply Now

Job Description

Phạm vi trách nhiệm/Area of Responsibility:
. Tư vấn và kí kết hợp đồng đại lý/ Thanh lý đại lý/ 
Consulting and signing contracts with new agents/ Purification Agents

. Hướng dẫn và hỗ trợ Đại lý và Phòng vé trong việc đặt vé/ Train and support Agents and Outsource in using booking system
. Tổ chức các sự kiện, thăm đại lý, famtrip để thúc đẩy việc kinh doanh/ Organise sales visit, events, famtrip of sale section 
. Chào bán cho đoàn lẻ và đoàn series/ Offer airfair to adlhoc group and series group  
. Thương thảo và giải quyết các nhu cầu hiện có cũng như vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà các khách hàng hiện tại và mới của Vietjet/ Contact new and existing customers to discuss their needs, resolve isssues, and assess how their needs can be met by Vietjet's solution/products and services
. Phân tích, tổng hợp, và đưa ra báo cáo tháng và năm về các đường bay khả dụng cũng như các đường bay có tiềm năng khai thác, cùng với đó là Kế hoạch ngân sách/ Summarize and submit revenue monthly and annually, evaluate and analysis potential air route to launch, make annual budget etc
. Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với các công ty du lịch/ Maintain and develop good relationship with tourism companies and agents through personal contact or meetings or via telephone etc.
. Tham dự các buổi triển lãm, hội thảo/ Tham gia các hiệp hội tổ chức liên quan đến ngành hàng không/ Attend trade exhibitions, conferences/ participating in organizations and associations
. Phối hợp với các phòng ban khác trong việc công tác chuẩn bị và áp dụng các quy định và kế hoạch dài hạn (Dịch vụ khách hàng, Marketing, và Tài chính)/ Collaborate with the other departments to prepare and implement the organization’s long-term strategic plan and policy decisions (Customer Services, Marketing,  and Branding, Finance, …)
Khác/Others * Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/Other assignments from the direct Manager


Job Requirement

Yêu cầu tối thiểu/Minimum requirements:  
- Trình độ chuyên môn
/Education: 
Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành liên quan đến kinh tế/ Bachelor degree preferably in business-related field
 
- Kinh nghiệm/
Job related experience:
Có kinh nghiệm kinh doanh là một lợi thế/ Having sales experience is prefered
 
- Kiến thức chuyên ngành/ 
Specific knowledge:
Am hiểu về ngành hàng không/ Have knowledge about aviation
 
- Yêu cầu khác/ 
Other requirements:
TOEIC 500, Tiếng anh giao tiếp, có kĩ năng tin học văn phòng/ TOEIC 500, Intermediate comunication English skills and intermediate Microsoft Office skills

Năng lực yêu cầu/Competency:
1. Năng lực cốt lõi/ Core competencies
. Có khả năng truyền đạt và thuyết phục tốt/ Communicate effectively 
. Linh hoạt và biết phối hợp làm nhóm tốt/ Flexible in work and a teamplayer 
Chủ động trong công việc, sáng tạo và cẩn thận/ Initiative, creative, and detail oriented  
Phản hồi nhanh và có khả năng giải quyết vấn đề/ Quick respond and have ability to solve problems
2. Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies
. Có khả năng sắp xếp để giải quyết công việc được giao/ Get organized and plan effectively
. Đón nhận phản hồi và cải thiện/ Seek and act on feedback
. Am hiểu môi trường làm việc và văn hóa công ty/ Intergrate and embrace working culture
3. Năng lực chuyên môn/ Technical Competencies
Có khả năng tính toán tốt/ Have good numeracy skill
Apply Now