Category: Commercial Open: 22 Feb 2020 Close: 28 Feb 2021

Chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số - Social Marketing Executive

-      Hỗ trợ công tác quản lý các trang mạng xã hội công ty ((Facebook, Twitter, Instagram…);

Supporting to manage VJ social channels (Facebook, Twitter, Instagram…);                  

-      Lập kế hoạch nội dung/ viết kịch bản/ triển khai các chiến dịch, hoạt động;

Supporting to plan the content/ viral clips and manage viral campaigns and company activities;          

-      Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận Marketing và công ty tổ chức các dự án nhằm quảng bá, xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

Cordinating and supporting with other teams in MKT and other divisions to organise & develop company brand as well as building corporate culture activities;

-      Tham gia hỗ trợ các hoạt động Social MKT của Tập đoàn;

Supporting Social MKT activities of Corporation;

Working Location: Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-      Quản lý các trang mạng xã hội của công ty (Facebook, Twitter, Instagram…);

Manage VJ social channels (Facebook, Twitter, Instagram…);

-      Lập kế hoạch nội dung / mini game show tương tác với thành viên trên mạng xã hội.  Viết kịch bản Viral / nội dung cho các kênh social / Triển khai các chiến dịch;

ViralPlan the content/ mini gameshow on social channels. Viral script / content for social channels/ execute viral campaigns;

-      Am hiểu về Forum Seeding (Lập kế hoạch / triển khai). Có mối quan hệ tốt với admin các diễn đàn lớn / hội nhóm trên mạng xã hội;

Well knowledge about forum seeding (plan/execute). Good relationship with Admins managing big forums;

-      Triển khai các chiến dịch Social / Digital Marketing. Tư vấn giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Xử lý khủng hoảng trên mạng xã hội;

Execute social/digital marketing campaigns. Consult consumers’ queries. Crisis management on social channels;

-      Quản lý hệ thống Social Listening / Kiểm soát thông tin trên mạng xã hội;

Manage social listening/ Control information on social channels;

-      Quan hệ với các đối tác trong lĩnh vực Digital Marketing / Social Media;

Good relationship with partners in Digital Marketing / Social Media;

-      Nghiên cứu xu hướng thị trường / đối thủ cạnh tranh trên mạng xã hội;

Study digital market trends/ competitors;

Job Requirement

-      Trình độ chuyên môn/Education: Đại học, trong nước và quốc tế / Bachelor Degree (preferably graduated from International Universities.

-      Kinh nghiệm/Job related experience: Tối thiểu 2 năm/ At least 2 years;                                                           

-      Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: Digital Marketing;                                                         

-      Khả năng am hiểu / Business understanding: Digital Marketing;                                                                          

-      Yêu cầu khác/Other requirements: Sử dụng thành thạo tiếng Anh, TOEIC 700 hoặc hơn / Using fluent English, TOEIC 700 or above;

-      Ưu tiên ứng  viên biết thêm 1 trong các ngôn ngữ khác: Trung/ Nhật, Hàn.../ Prefer candidates who know one of  other languages: Chinese, Japan, Korea...;

-      Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ cho công việc / Fluently using PC & software office (Word, Excel, Powerpoint), internet & office tools…;

Apply Now