Category: Ground Operations Open: 10 Jun 2020 Close: 30 Sep 2020

Passenger Services Team Leader

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp liên quan đến phục vụ hành khách của đội PVHK, hỗ trợ nhân viên trong đội giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của hành khách và cung ứng kịp thời các dịch vụ nhằm đảm bảo cho các chuyến bay được đúng giờ

Monitoring & supervising all services which are related to Customer services division, handle all requests, complaints of customer,  timely supply the passenger services in order to ensure turnaround time of A/C.

Working Location: Noi Bai Airport

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Chịu trách nhiệm giám sát các dịch vụ cung cấp liên quan đến phục vụ hành khách và các hoạt động liên quan đến phục vụ hành lý của hành khách đi tàu bay, đối với các chuyến bay đi và đến của Vietjet tại sân bay.

Responsible for supervise the providing services which are related to passenger services, baggage service operations of departure/arrival VJ flights.

-     Giám sát sự phân công công tác cho nhân viên trong đội đảm bảo nhân sự tác nghiệp tại các vị trí công việc phù hợp theo quy định của Trung tâm.

Supervise the task assignment for staff within team base on the flight schedule to assure the suitable positions for staff according to GSOC regulations.

-   Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Trung tâm và  các cấp lãnh đạo.

Maintains & develops the service quality through feedback contribution & implement quality improvements in line with orientation of  GSOC and managing level officers.

-   Có trách nhiệm làm gương mẫu trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.

Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities.

-     Giám sát sự tuân thủ qui định phục vụ của nhân viên trong ca trực theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo an ninh an toàn trong công tác phục vụ

Control the service procedures base on the work standard to assure safety, security and the quality of the team’s activities.

-     Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

-   Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty cũng như của Trung tâm.

Comply with policies of GSOC as well as Company.

-   Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với nhân viên cũng như đối với hành khách đi tàu bay.

Strictly comply & follow up the policies, procedures of safety & security as well as the passenger.

-   Thực hiện các công việc được cấp trên giao phó chính xác theo các quy trình, chỉ đạo của lãnh đạo và quy định của Trung tâm một cách chuyên nghiệp.

Comply with procedures, regulations of company, designation of managing level officers, and execute all tasks above.

-     Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của đội nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng

Assist Passenger service Manager in planning, evaluating the team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-   Giám sát và giữ gìn tài sản, trang thiết bị của đơn vị.

Maintaining & preserving department’s equipment, devices.

-   Giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy định của nhân viên trong đội của mình quản lý nhằm đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình phục vụ.

Supervising the compliance of staffs with procedures, policies within managing team in order to ensure security, safety in operations.

-   Đảm bảo thực hiện tốt vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc.

Maintaining occupational health & safety at working area.

-   Phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước, hay nhà chức trách sân bay trong thẩm quyền của mình hay được sự ủy quyền của Trưởng phòng.

On behalf of Passenger service Manager coordinate with Local airport Authorities or Government Management Representative.

-     Báo cáo hoạt động của đội nhóm hàng tuần, hàng tháng lên cấp trên nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra

Weekly, monthly report the team’s activities for managers in order to timely correct the possible mistakes.

-     Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao

Coordinate with the related divisions to assure the the quality of the assigned tasks.

-   Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó.

Execute other tasks as assigned by upper level manager.

Job Requirement

- Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không.

Has aviation experiences minimum 5-7 years

-   Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

College graduation or above

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ TOEIC từ 550 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Ưu tiên ứng viên biết thêm một ngoại ngữ khác (Hoa, Nhật, Hàn v.v…)

English: TOEIC 550 (or equivalent certificate) or college graduation/graduated from English major; Priority for candidate can speak other languages (Japanese, Korean, Chinese…)

-   Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ( Words, Excel, Email..)  

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point.

 

Apply Now