Category: Ground Operations Open: 29 Jun 2020 Close: 28 Feb 2021

Trực Ban GO tại OMC - GO Duty Manager in OMC

Phối hợp với các đầu sân bay để điều phối hoạt động khai thác tại sân đảm bảo đúng giờ.
Co-ordinate with stations to control ground operations activities to have on-time performance.

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Kiểm soát quá trình phục vụ chuyến bay như check-in, nối chuyến, phục vụ khách chậm, hủy chuyến, chuyển hướng, chuyến bay VIP, đổi tàu bay khai thác dẫn đến quá chỗ hoặc tổ bay chuyển sân (overbook)….
Monitor the flight handlings at the airport include check-in, fly through, flight disruption (delay, cancel, divert…), VIP movements, aircraft swap which can cause to overbook or positioning crew.

Là đầu mối thu nhận từ Trực ban khai thác/Đại diện tại sân bay và các đơn vị liên quan, xử lý và cung cấp các thông tin liên quan đến công tác phục vụ hành khách bao gồm mặt đất và trên không. Tổng hợp thông tin và báo cáo Trực ban trưởng để làm cơ sở ra quyết định điều chỉnh lịch bay.
Be the main coordinator to collect and disseminate the ground operation information from Station Duty Manager/ Ground Representative relating to passenger handlings and inflight services. This information will be centralized and reported to OMC Duty Manager to consider of schedule change.

Tổng hợp các thông tin từ Trực ban khai thác/Đại diện tại sân bay và các đơn vị liên quan về các chuyến bay có nguy cơ xảy ra bất thường, có thể khó khăn trong công tác phục vụ, chuẩn bị các phương án xử lý.
Be the main coordinator to collect and disseminate the ground operation information from Station Duty Manager/ Ground Representative relating to flight disruption which causes difficulties on ground handlings and service recovery.

Giữ liên lạc với Trực ban khai thác/đại diện tại các sân bay, phối hợp với Trực thương mại xem xét tính toán và đề xuất các phương án xử lý với Trực ban điều hành trưởng.
Keep connecting with Station Duty Manager/ Ground Representatives and liaising with Commercial Duty Manager to consider and having proposal of operating schedule to OMC Duty Manager.

Ra quyết định về phương án phục vụ hành khách các chuyến bay bị ảnh hưởng và triển khai, hướng dẫn thực hiện đến các đầu sân bay.
Make decision about passenger service recovery for revised flights; disseminate the handling guidelines to related stations.

Job Requirement

Có các văn bằng được công nhận như Cử nhân, Cao học, Bằng chuyên ngành Thương Mại, Vận tải Hàng Không, Kế Toán, Ngôn Ngữ hoặc văn bằng tương đương.

Possess a recognized Bachelor’s Degree in Business studies/ Commercial/ Aviation Transportation Management/ Accounting/ Statistics or equivalent

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương tại công việc điều phối khai thác mặt đất.

At least 3 years working experience in same position in the ground management area.

Có các ưu điểm cá nhân: thân thiện, chính chắn, khiêm tốt, chân thật, tỉ mỉ, chủ động, khả năng làm việc tốt trong môi trường áp lực.

Possess personal traits: friendly, mature, humble, honest, and meticulous; self-starter; able to perform under pressure in a challenging environment.

Có kỹ năng nói và viết Anh thành thạo, kỹ năng vi tính tốt và thành thạo sử dụng các phần mềm: Excel, Word, Outlook.

Proficient in oral and written English. Excellent computer skills and proficient in Excel, Word, Outlook.

Có mối quan hệ tốt với đại diện tại sân bay và nhà chức trách sở tại.

Have good relationship with Station Representatives and Local Authorities.

Làm việc theo ca và phân công công việc cuối tuần, ngày lễ.

Must be able to perform shifts and work on weekends and public holidays.

Apply Now