Category: Aviation Academy Open: 31 Jul 2020 Close: 30 Sep 2020

Administration Executive

Working Location: VJAA - Ho Chi Minh Citv

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Lập kế hoạch huấn luyện theo yêu cầu của các phòng ban VJC hoặc đối tác bên ngoài / To establish training plans according to VJC's departments demands or external partners'
- Tổ chức công việc hành chính như: công tác văn thư lưu trữ, tổng hợp, báo cáo, thống kê công tác huấn luyện đình kỳ và khi có yêu cầu... tại VJAA/ Carry out administration tasks such as document storage, VJAA training activities reports (periodic or on request)...
- Chuẩn bị phòng học, trang thiết bị đáp ứng theo yêu cầu khóa học (số lượng và chất lượng). Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu học tập, văn phòng phẩm, giáo cụ và công tác hậu cần cần thiết cho khóa học/ To ensure the  facility meet the training requirements of courses (in terms of quality and quantity). To fully provide forms, files, training documents, stationery, teaching aids and to be responsible for other training logistics. 
- Quản lý, kiểm tra việc đặt và sử dụng phòng học, phòng họp/ To manage and inspect the reservation and the use of classrooms and meeting rooms; 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các sự kiện, cuộc họp, hội nghị/ In cooperation with others departments concerned, to organize events, meetings, and conferences 
- Quản lý, kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, giáo cụ định kỳ hàng năm theo quy định Công ty/ To manage and to inventory properties, equipments and teaching aids periodically 
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Manager

Job Requirement

 - Trình độ chuyên môn/Education: 
* Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng nghề, ưu tiên ngành ngoại ngữ hoặc chuyên ngành hàng không/ University or vocational degree (foreign language or aviation preferred)
 
- Kinh nghiệm/Job related experience:

* Có 01 năm kinh nghiệm / One-year experience
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:

* Hành chính, văn phòng/ Office administration 
 
- Khả năng am hiểu/Business understanding:

* Hiểu giá trị cốt lõi và văn hóa Vietjet/ Understand Vietjet core values and cultures
* Nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của VJAA và các đơn vị trong VJC/ Having knowledge of VJAA other VJC departments organization structure, functions, and responsibilities 
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:

* Tiếng Anh giao tiếp/ Communication English
* Kỹ năng vi tính thành thạo/ Computer-literate
* Làm việc dưới áp lực cao/ Work under high pressure
Apply Now