Trưởng nhóm Kiểm soát & Kiểm toán Nội bộ (Hệ thống) - Internal Control & Audit Supervisor (System)

Working Location: Tp. Hồ Chí Minh

Quantity: 1

Salary: Thỏa thuận

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

a.    Công việc chính

-    Hỗ trợ soạn thảo các chính sách, quy trình, chương trình quản trị rủi ro tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc/

-    Phân tích, xây dựng các chỉ số rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty/

-    Hỗ trợ đánh giá và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty/

-    Đảm bảo các hệ thống kiểm soát, quản trị rủi ro được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả/

-    Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục của các đơn vị và theo dõi công tác khắc phục/

-    Hỗ trợ việc lập báo cáo Quản trị Rủi ro theo định kỳ hàng tháng/quý/năm/

b.    Công việc hỗ trợ khác/

-    Hỗ trợ Giám đốc/Phó Giám đốc/ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống Quản trị Rủi ro Công ty/

-    Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về việc cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo đánh giá rủi ro/

-    Đưa ra những ý kiến nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị/

-    Theo sự phân công của Giám đốc Kiểm soát và Kiểm toán Nội bộ

Job Requirement

a. Trình đô:

-          Học vấn: Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin

-          Ngọai ngữ: giao tiếp thuần thục tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) : tối thiểu trình độ TOEIC 600 hoặc tương đương

b. Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm:

-          Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán độc lập, kiểm soát nội bộ, kiểm toán / tư vấn công nghệ thông tin, quản trị chất lượng.

-          Khả năng đánh giá, phân tích kế toán tài chính, nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ thông tin

-          Kiến thức về các luật doanh nghiệp, luật kế toán có liên quan.

-          Kiến thức, kinh nghiệm vận hành các hệ thống công nghệ về kế toán ERP, SAP, SUN; an ninh mạng, hệ thống phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin

-          Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu tốt

-          Kỹ năng truyền thông (bằng văn bản, lời nói) tốt

-          Có kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng thành thạo, sử dụng các ứng dụng văn phòng như MS Office (Word, Excel, Viso, PowerPoint…), SQL Server, R Tool, Python, Power BI,….

c. Yêu cầu khác:

-          Nam/Nữ, Tuổi từ 26-40

-          Ngoại hình: Dễ nhìn

-          Sức khỏe: Tốt

-          Giao tiếp: vui vẻ, hoà đồng, có khả năng thuyết phục

-          Trung thực, chính xác, có khả năng làm việc chi tiết

-          Khiêm tốn, tự tin, cương quyết. Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn.


Apply Now