Category: Human Resources Open: 07 Jan 2021 Close: 28 Feb 2021

Chuyên viên Tuyển dụng - Recuitment Executive

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

·         Chịu trách nhiệm tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ và thực hiện phỏng vấn ứng viên theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Responsible for finding, screening CVs and interviewing candidates as assignment of direct manager

·         Thích ứng nhanh với các tiêu chuẩn, công cụ và công nghệ mới được áp dụng cho bộ phận tuyển dụng nhân sự

Quickly adapt to new standards, tools and technologies applied to the recruiting department

·         Chịu trách nhiệm tạo network, chủ động tiếp cận ứng viên phù hợp trong phạm vi trách nhiệm để rút ngắn thời gian tuyển dụng

Responsible for creating the network, proactively approaching suitable candidates within the scope of responsibility to shorten recruitment time when required


Job Requirement

• Trình độ chuyên môn/Education:

Đại học các chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh Bachelor degree of HR, BA.

• Kinh nghiệm/Job related experience:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm / Minimum 2 years.

• Khả năng am hiểu / Business understanding:

Nắm vững kiến thức về công tác Nhân sự đặc biệt ở lĩnh vực tuyển dụng. Kinh nghiệm trong các công ty headhunt, tư vấn tuyển dụng, dịch vụ tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng không / Strong knowledge specially in recruitment. Experience in headhunt companies, recruitment consulting, recruitment services. Aviation experience is a plus.

 • Yêu cầu khác / Other requirements:

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (TOEIC 500 hoặc tương đương) / Good English communication skill (TOEIC 500 or equivalent).

- Sử dụng tốt Tin học văn phòng / Good at MS Office.

- Có kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên./ Skills in interviewing and evaluating candidates.

- Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và giải quyết công việc, kỹ năng thuyết phục tốt/ Has leadership skills, organization and job solving, good persuasion skills.

- Chịu khó, Nhạy bén, Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao./ Hard work, Sensitive, Honest, high sense of responsibility.

 


Apply Now