Chuyên viên Chính Sách & Thuế - SOP & Tax Executive

·         Hỗ trợ nhóm Chính sách và Thuế.

Support to SOP & Tax team

·         Hỗ trợ soạn thảo các thủ tục quản trị, quy định, chính sách áp dụng trong Công ty

Support to prepare administrative task, regulations, policies applied internally for Company

·         Hỗ trợ rà soát, quản lý Hợp đồng mua sắm, tư vấn pháp lý

Support to review and manage contract, consult legal affairs

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

 Trách nhiệm chính:

·         Tham gia rà soát, cập nhật, xây dựng các Quy trình, chính sách, cơ chế quản lý thuộc chức năng nhiệm vụ của Tài chính kế toán.

Participate to build up, review, update SOPs in-charge by Finance & Accounting Division.

·         Phối hợp với các phòng ban để đóng góp xây dựng quy trình hoạt động, đảm bảo có sự liên kết với tài chính kế toán, tăng cường công tác quản trị , đối soát.

Coordinate with All departments to contribute SOPs and make sure these SOP connected with finance and accounting, enhanced with standardize management, control.

·         Cập nhật và theo dõi các chính sách mới, quy định về vận tải hàng không, Văn bản Luật nhằm đảm bảo tính tuân thủ, xác định các rủi ro ảnh hưởng đến Vietjet và đề xuất thay đổi/ hiệu chỉnh/ bổ sung;

Update and follow up new polices, airlines regulation, Law regulations to give assurance for the compliance, identify tax risks impacted Vietjet and propose changes/ adjustments/ additions;

·         Hỗ trợ soạn thảo các văn bản như Tờ trình, Công văn, Thông báo để ban hành các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến TCKT

Support to prepare administrative task, regulations, policies applied internally for Company

·         Hỗ trợ rà soát, quản lý Hợp đồng mua sắm,

Support to review and manage contract,

·         Làm việc với các Đơn vị tư vấn cho các Dự án liên quan đến thuế và chính sách, quy trình hoạt động...

Coordinate with Consultant Company for the project related to tax/regulation SOP matters

 Các công việc khác:

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo khối
Execute other responsibilities assigned by superiors

Job Requirement

 Trình độ chuyên môn/ Education:

·         Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật/tài chính/kế toán/kinh tế hoặc tương đương./B.A.  in finance/ accounting or equivalently.

  Kinh nghiệm

·         Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp vừa hoặc lớn ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính kế toán và thuế

At least 3 year experience of finance/accounting, tax at same size of company or equivalently

·         Hiểu biết sâu về các sắc pháp lý, hợp đồng, văn bản luật liên quan, có khả năng lập kế hoạch theo dõi các chính sách, quy định, tài liệu văn bản.

Assess deep knowledge of taxes (WTH, CIT, VAT, Custom…)

 Kiến thức chuyên ngành/ Specific knowledge:

·         Có kiến thức về tài chính, pháp lý, thuế/ Acknowledge of finance, legal, tax

 Khả năng am hiểu/ Business understanding:

·         Tốt/ Good

 Các yêu cầu khác/ Other requirements:

  • Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề/Good skill of analysist and problem solving
  • Có tổ chức, quản lý tốt/Good skill of time management and planning
  • Có khả năng quan hệ và giao tiếp tốt/Well presenting and communicating
  • Khả năng ngoại ngữ: tốt /Good at English skill
  • Kỹ năng vi tính tốt đáp ứng yêu cầu công việc/Good skill of Microsoft offices 

 Năng lực cốt lõi/ Core competencies

  • Trung thực, chính trực, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, có định hướng

Honesty, Integrity, Responsibilities, Agile, Results oriented

 Năng lực chuyên môn/ Technical competencies

  • Kiến thức và xử lý tốt công việc liên quan soạn thảo văn bản

Knowledge and good handling of work related to documentation skill

Apply Now