Category: Media Open: 03 Feb 2021 Close: 31 Mar 2021

Chuyên viên Truyền thông - PR Executive

Quản lý hoạt động truyền thông, quan hệ báo chí, lập báo cáo phân tích, đánh giá hoạt động truyền thông
Manage communication activities and media relationships, make reports about company's communication

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực
Developing and managing effective communication strategies

- Phụ trách soạn thảo nội dung thông cáo báo chí, bài PR, các ấn phẩm truyền thông cho các hoạt động, chương trình của công ty
Composing press release, PR article, communication materials of the company

- Xây dựng quan hệ báo chí, truyền thông
 Build social networking with influencers, KOLs

- Đánh giá các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp, thị trường, ngành
Analysing communciation activities of the company and the industry

- Lập báo cáo định kỳ về kết quả công việc
Making reports about working performances

- Phối hợp tổ chức sự kiện, các hoạt động, chiến dịch marketing - truyền thông của doanh nghiệp
Coordinating to organize marketing - communication events, activities of the company
- Hỗ trợ các dự án, công việc của Trung tâm Truyền thông khi có yêu cầu 
Support on the project, other tasks of Media Center when necessary
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó
Other assignments from the direct Leader

Job Requirement

 - Trình độ chuyên môn/Education: 
 Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc các ngành liên quan/ Having BSc/ BA in journalism, communication, marketing or similar fields
 
- Kinh nghiệm/Job related experience:

 Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các các Tổ chức, doanh nghiệp/ At least 1 years experience in similar capacity in Organize, Enterprise
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:

 Có kiến thức cơ bản về Báo chí, Quan hệ Truyền thông, Marketing / Have basic knowledge about Journalism, Public Relations, Marketing
 Viết tốt, nhanh nhạy với các thông tin xã hội, thị trường, ưu tiên kinh nghiệm về hàng không, du lịch, tài chính, kinh tế/
Good writing skills, having knowledges about social, market information, giving priority for those who have experiences in aviation, tourism, finance, economy...
- Khả năng am hiểu/Business understanding:
 Nắm bắt nhanh và ham học hỏi/ Good understanding the organization and excellent
 Khả năng xây dựng và quản lý mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức/
Ability to build and manage relationships with key people and organization
 Khả năng điều phối và quản lý hiệu quả các chiến dịch PR trên các kênh/ Proven experience in coordinating and managing effective PR campaigns through various channels
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:

 Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)/ Advanced computer skills on Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích tốt/
Good Ability to manipulate, statistics, analysis
 Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm/
Skill in Individual and Team work
 Khả năng Anh ngữ tốt, tối thiểu TOEIC 600, có thể dịch thuật/
Proficient in English, minimum TOEIC 600, translation skills
Apply Now