Category: Commercial Open: 19 Feb 2021 Close: 31 Mar 2021

Trưởng nhóm Kỹ thuật số - Digital Team Leader

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1.    Lên chiến lược để thúc đẩy lượng truy cập website VJ và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và cải tiến website/ Devising strategies to drive online traffic to the company website & tracking conversion rates and making improvements to the website;

2.    Phát triển và quản lý các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số: Lập kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Digital, bao gồm SEO / SEM, truyền thông xã hội và chiến dịch quảng cáo. Đo lường và báo cáo hiệu quả của tất cả các chiến dịch và đánh giá các mục tiêu (ROI và KPI) / Developing and managing digital marketing campaigns: Plan and execute all digital marketing, including SEO/SEM, social media and display advertising campaigns. Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs);

3.    Quản lý thương hiệu trực tuyến và chiến dịch sản phẩm để tăng độ nhận biết thương hiệu. Quản lý việc thiết kế lại website công ty. Cải thiện khả năng sử dụng, thiết kế, nội dung và chuyển đổi website của công ty / Managing online brand and product campaigns to raise brand awareness. Managing the redesign of the company website. Improving the usability, design, content and conversion of the company website;

4.    Tiếp cận xu hướng và insight khách hang, tối ưu hóa chi tiêu và hiệu suất dựa trên insight khách hàng. Đưa ra những chiến lược phát triển mới và sáng tạo. Lập kế hoạch, thực hiện và đo thử nghiệm, và kiểm tra việc chuyển đổi/ Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights. Brainstorm new and creative growth strategies. Plan, execute, and measure experiments and conversion tests;

5.    Làm việc với các team nội bộ để tạo landing pages và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Phân tích để đánh giá trải nghiệm khách hàng từ đầu đến cuối trên nhiều kênh và điểm tiếp xúc với khách hàng. Công cụ chuyển đổi và tối ưu hóa kênh người dung / Collaborate with internal teams to create landing pages and optimize user experience. Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end customer experience across multiple channels and customer touch points. Instrument conversion points and optimize user funnels;

6.    Cộng tác với các đối tác. Đánh giá các công nghệ mới. Đề xuất tư tưởng lãnh đạo và quan điểm áp dụng khi cần / Collaborate with vendor partners. Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate;

7.    Trách nhiệm lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của tất cả hoạt động digital marketing / Responsibility for planning and budgetary control of all digital marketing;

8.    Đánh giá nghiên cứu khách hàng, tình hình thị trường và dữ liệu của đối thủ cạnh tranh / Evaluating customer research, market conditions and competitor data;

9.    Xem xét những công nghệ mới và duy trì công ty đi đầu trong phát triển Digital marketing / Review new technologies and keep the company at the forefront of developments in digital marketing.

10.  Khác/Others: các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó / Other assignments from the Line Manager;

 

Job Requirement

I.  Trình độ - Kinh nghiệm / Edducation background - Experience: 

-   Trình độ chuyên môn / Education: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cao học chuyên ngành Digital Marketing / Graduate from Bachelor, preferred Master in Digital Marketing;

-   Kinh nghiệm/Job related experience:

+  Kinh nghiệm ít nhất 7 năm làm việc chuyên ngành Digital Marketing tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương (là lợi thế) / At least 7 years of experience in Digital Marketing in Vietnam and Asia-Pacific (will get priority);   

+  Kinh nghiệm quản lý nhóm từ 7 người trở lên / Manage a team at least 20 people;

-   Kiến thức chuyên ngành / Specific knowledge: Có kiến thức về chuyên môn Marketing và truyền thông số / Having knowledge about Marketing and Digital Communications;

-   Khả năng am hiểu / Business understanding: Am hiểu về ngành dịch vụ, du lịch, hàng không, nghiên cứu thị trường / Knowledge in fields of service, toruism, aviation and marketing research;  

-   Yêu cầu khác / Other requirements: Sử dụng thành thạo tiếng Anh TOEIC 700 điểm hoăc cao hơn / Using fluent English, TOEIC 700 and above;

-   Khả năng quản lý, sáng tạo và linh hoạt / Ability in management, creativeness and flexibility;

-   Khả năng phân tích số liệu, nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế / Ability in analysis and market research (local and global).

II.  Năng lực yêu cầu / Competencies:  

-   Năng lực cốt lõi / Core competencies:

+  Kiến thức và kinh nghiệm về phát triển thương hiệu bền vững / Knowledge and experience in Business Sustainable Development;

+  Kiến thức về Digital marketing / Knowledge and experience in Digital Marketing 

-   Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies:

+  Kinh nghiệm thuyết trình, truyền cảm hứng / Experience in presentation and inspirations;

+  Kinh nghiệm quản lý xung đột, tạo động lực làm việc / Experience in managing teamwork better;

Apply Now