Chuyên Viên/Nhân Viên - Kiểm Soát & Kiểm Toán Nội Bộ

Working Location: Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

*Công tác rà sóat và xây dựng tài liệu, lập báo cáo:
- Hỗ trợ soạn thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc;
- Rà soát hệ thống các quy trình nội bộ của các phòng ban, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán;
- Hỗ trợ đánh giá và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty: hệ thống thông tin báo cáo tài chính và thông tin quản lý;
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống kiểm soát được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả;
- Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục của các đơn vị và theo dõi công tác khắc phục.
- Hỗ trợ việc lập báo cáo kiểm soát nội bộ theo định kỳ hàng tháng/quý/năm.
*Công tác tổ chức nội bộ:
- Hỗ trợ Giám đốcđể giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống KSKTNB Công ty;
- Đảm bảo việc tác nghiệp và việc kiểm soát kiểm toán nội bộ được giao được thực hiện hiệu quả;
- Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về việc cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của kiểm soát nội bộ;
- Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị.
Công tác kiểm tra, giám sát:
- Hỗ trợ kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của nhân viên nghiệp vụ có liên quan;
- Tham gia công tác kiểm toán nội bộ báo cáo tài chính;

Job Requirement

- Đại học chuyên ngành Kinh tế , Kế tóan Kiểm tóan trở lên, Tài chính, Quản trị kinh doanh
- Trình độ ngọai ngữ: giao tiếp thuần thục tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) : Tối thiểu trình độ TOEIC 600 hoặc tương đương
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn kiểm sóat nội bộ, kế tóan, kiểm tóan, quản trị chất lượng.
- Khả năng đánh giá, phân tích kế toán tài chính, nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực quản trị kinh doanh.
- Kiến thức về các luật doanh nghiệp, luật kế tóan có liên quan.
- Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu tốt
Apply Now