Category: Ground Operations Open: 29 Mar 2021 Close: 15 Apr 2021

Chuyên viên Hành chính - GO Administrative Executive

Chịu trách nhiệm thực hiện công việc hành chính của khối, quản lý vật tư, văn phòng phẩm, tài sản của khối và các công việc hậu cần khác nhằm đảm bảo cho hoạt động của khối được hoạt động hiệu quả.

Responsible for perform administrative works of department, company assets management & other logistical works in order to ensure that the operation of department run efficiently.  

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-   Thực hiện các công việc văn thư của khối khai thác mặt đất, đảm bảo thực hiện công việc nhanh chóng, hiệu quả và đúng thời hạn

Perform clerical work of center as well as internal department, ensuring that the work must be done quickly, efficiently and met the deadline.

-     Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, trang thiết bị bảo hộ, giữ gìn tài sản của khối cũng như của công ty.

Manage stationery, personal protective equipment, maintain department’s assets.

-     Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự của khối; hỗ trợ việc giải đáp các thắc mắc liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động trong nội bộ Khối khai thác mặt đất.

Perform all works which are related to human resource of department; solving issue which are concerned to regime, rights of employee of GO department.

-     Hỗ trợ công tác tạm ứng, thanh toán công tác phí cho cán bộ nhân viên thuộc khối khai thác.

Support GO staff to advance, claim for duty travel’s allowance.

-     Lên kế hoạch mua sắm vật tư, văn phòng phẩm cho các sân bay theo nhu cầu hoặc định kì cấp phát.

Establish purchasing plan for stationery, equipment according to station’s request or period.

-   Hỗ trợ giám sát việc cấp phát đồ bảo hộ lao động, đồng phục và các loại thẻ…cho cán bộ nhân viên.

Monitoring in Personal protective equipment, uniform allocation, ensure employees of station are fully equipped.

-   Phối hợp với các bộ phận của khối và hành chính công ty để đặt vé, khách sạn cho nhân viên đi công tác, hội nghị, huấn luyện theo quy định.

Coordinate with other section and Company’s admin to booking ticket, hotel for GO staff on business trip, attending training course or attend conferences as policy .

-     Tuân thủ nội quy, quy định của công ty

Comply with company’s regulations.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó

Perform other duties as assigned by upper level manager

Job Requirement

-     Nam/nữ: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học; ưu tiên ứng viên Nam có kinh nghiệm làm việc hành chính văn phòng.

Male/female: Graduated from College/ University; priority for Male candidate has experiences in administration.

-   Tiếng Anh: TOEIC 500 trở lên

English: TOEIC 500 or above

-   Tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Words, excel, power point, email…)

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Words, Excel, power point, email.

-   Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Can work indecently or in group/team

-   Kĩ năng giao tiếp và thương lượng tốt

Good communication & negotiate skills

-     Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao

Honest, careful & high sense of responsibility

-     Làm việc có kế hoạch và chú tâm đến hiệu suất công việc

Time management & focus to work efficiency

-     Hoạt bát, chủ động trong công việc

Be active in work

-     Tính tuân thủ kỉ luật cao

High discipline 
Apply Now