Posted: 18 Jan 2021

Recruitment Announcement Jan 2021

Thân chào Các Bạn,

Hello Everyone,

 

Như tất cả chúng ta đều biết, Vietjet luôn mở rộng vòng tay chào đón tài năng từ khắp mọi nơi – giống như bạn.

As you all know, at Vietjet we always open our arms to welcome all talented people from everywhere – just like you

Nếu bạn quan tâm hoặc biết ai đó mà bạn nghĩ có thể phù hợp với những vị trí được liệt kê dưới đây, vui lòng giới thiệu cho chúng tôi.

If you are interested or know someone that you think might be suitable for those positions as listed below, please let us know.

Vui lòng đính kèm CV hoặc thông tin liên hệ của người bạn muốn giới thiệu qua email hr@vietjetair.com.

Please attach us the CV or contact information of the person you want to refer by email to hr@vietjetair.com.

Bạn cũng có thể theo dõi trang tuyển dụng http://careers.vietjetair.com/Home/ của Công ty để biết thêm thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến.

You can also follow our recruitment page http://careers.vietjetair.com/Home/  of the company for more information and apply online.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hr@vietjetair.com

If you have any questions, please contact us via hr@vietjetair.com

 

Trân trọng cảm ơn.

Thank you and best regards,