Posted: 22 Mar 2021

Recruitment Announcement for A320F Pilot Cadet

Vietjet is looking for potential pilot cadets to join our A320F Initial Operating Experience (IOE) Training Program this year!

 

Thời gian nhận hồ sơ / Application Period: March 24th - 31st, 2021

Đường link nộp hồ sơ / Application link: https://careers.vietjetair.com/Jobs/Category/1

 

1.        Yêu cầu chung / General requirements

·         Độ tuổi từ 18 đến 40 / Aged from 18 to 40

·         Chiều cao tối thiểu 160cm (nữ) / 165cm (nam) /

      Minimum height of 160cm (Female) / 165cm (Male)

·         Tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn / Completed high school education or higher

·         Bản sơ yếu lý lịch theo biểu mẫu của VJ và Hồ sơ huấn luyện /

      Curriculum vitae and VJ Training Record template

·         Bản sao Hộ chiếu (còn hiệu lực ít nhất 1 năm) /

      Passport copy (with at least 1 year validity)

·         Lý lịch tư pháp (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng) /

      Criminal record (with at least 6 months validity)

·         Thư giới thiệu / Recommendation letter

 

2.     Yêu cầu về Thủ tục và Bằng cấp / Documentary and licensing requirements

 • Bản sao Nhật ký bay / Copy of Logbook
 • Chứng chỉ tiếng Anh ICAO cấp độ 4 /

With an English proficiency certificate of ICAO level 4

 • Chứng nhận sức khỏe loại 1 công nhận bởi Cục HKVN /

With a class 1 Medical Certificate recognized by the CAAV

 • Tốt nghiệp tại các trường đào tạo Phi công Thương mại được công nhận bởi Cục HKVN; hoặc các trường đào tạo phi công cơ bản được công nhận bởi FAA, TCCA, EASA CASA và NCAA

Completed CPL training at ATO approved by CAAV, or at an ATO approved by FAA, TCCA, EASA, CASA or NCAA/

 • Chứng chỉ Hoàn thành huấn luyện chuyển loại A320F công nhận bởi Cục HKVN /

With A320F Type rating certificate recognized by the CAAV

 • Năng định bay thiết bị / IR Certificate
 • Chứng chỉ bay đa phi hành đoàn với tối thiểu 20 giờ đào tạo trên SIM / MCC certificate with minimum 20 hours SIM training
 • Bằng ATPL Lý thuyết / Frozen ATPL
 • Bằng Lái Phi công Thương mại – máy bay nhiều động cơ còn hiệu lực

With a Valid Commercial Pilot License with multi-engine rating

 • Bằng Lái Phi công A320 của Cục HKVN còn hiệu lực

With a Valid CAAV A320 Pilot License

 • Tối thiểu 200 giờ bay huấn luyện /

With a minimum total flight training time of 200 hours