Nhân viên Dịch vụ hành khách (tại sân bay Quốc tế Nội Bài)

Department: Ground Operations

Open: 01 Jan 2021 Close: 30 Jun 2021

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

APPLICATION FORM


REMEMBER TO UPDATE YOUR PROFILE BEFORE APPLYING

Vietjet Application Form/Resume

PERSONAL INFORMATION

Email *
Fullname *
Gender *
Date Of Birth *
Nationality *
Mobile Number*Nhập vào mã xác thực bên cạnh