• Careers

Cabin Crew


 • Tiếp viên hàng không/ Cabin Crew

  Quantity: 1000 Salary: 1000 USD
  Working Location: Cam Ranh
  Open: 01 Mar 2019 Close: 31 Dec 2019

  Thời gian và địa điểm phỏng vấn tháng 4-2019 /Interview time & venue in Apr 2019:

    - Đà Nẵng, Vietnam - 08h30, 12 Apr 2019. Mường Thanh Hotel. 962 Ngô Quyền, Đà Nẵng
    - Ha Noi, Vietnam - 08h30, 20 Apr  2019. 302 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
    - TP. HCM, Vietnam - 08h30, 26 Apr 2019. Lầu 9, CT Plaza, 60A Trường Sơn, P2, Tân Bình

 • 2019 Cabin Crew Interview Schedule

  Quantity: 1000 Salary: 1000 USD
  Working Location: Cam Ranh
  Open: 01 Mar 2019 Close: 31 Dec 2019

  2019 full year Initial Interview schedule 

  Date                              Place

  12-Apr-2019                Đà Nẵng
  20-Apr -2019                Hà Nội
  26-Apr-2019                TP. HCM 
  08-May-2019               Hà Nội 
  04-May-2019                Indonesia
  01-Jun-2019                TP. HCM 
  15-Jun-2019                Hà Nội 
  22-Jun-2019                TP. HCM 
  29-Jun-2018                 Colombo (Srilance) 
  13-Jul-2019                 Hà Nội 
  20-Jul-2019                  TP. HCM 
  27-Jul-2019                  Đà Nẵng 
  17-Aug-2019                Hà Nội 
  24-Aug-2019                TP. HCM 
  30-Aug-2019                Narita (JAPAN) 
  14-Sep-2019                Hà Nội 
  21-Sep-2019                TP. HCM 
  12-Oct-2019                 TAIWAN 
  19-Oct-2019                 Hà Nội 
  26-Oct-2019                 TP. HCM 
  16-Nov-2019                Hà Nội 
  23-Nov-2019                TP. HCM 
  14-Dec-2019                Hà Nội 
  21-Dec-2019                TP. HCM

  Note:
  -  Date and venue may be changed. We will post detail interview Date & Venue one month before.
  -  Please choose your preferable interview place and time