• Careers

Engineering


 • Mechanic Trainee 2018

  Position: Mechanic 2018
  Quantity: 50 Salary: 7.000.000- 10.000.000
  Open: 03 May 2018 Close: 31 May 2018

  a. Được đào tạo cơ bản chuyển loại và nâng cao về bảo dưỡng tàu bay theo yêu cầu của Cục hàng không Việt Nam để đạt chứng chỉ ký xác nhận đảm bảo an toàn cho tàu bay
  b. Phối hợp và hỗ trợ Trung tâm điều hành bảo dưỡng MCC ở TP. Hồ Chí Minh để thực hiện những công việc khác trong trường hợp cần thiết.
  c. Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của trưởng Bộ phận và Giám đốc Kỹ thuật.
  d. Làm việc tại tất cả các sân bay trong nước