Category: Ground Operations Open: 01 Jan 2021 Close: 30 Jun 2021

Nhân Viên Chất xếp hàng hóa - Loading Staff

Bốc xếp hành lý, hàng hóa tại băng chuyền hành lý và tại sân đỗ đảm bảo phục vụ chuyến bay đạt tiêu chuẩn đặt ra, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn và phục vụ khách hàng.


Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 20

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Bốc xếp hành lý, hàng hóa tại băng chuyền hành lý và tại sân đỗ đảm bảo phục vụ chuyến bay đạt tiêu chuẩn đặt ra, đáp ứng yêu cầu an ninh, an toàn và phục vụ khách hàng.

- Tuân thủ qui định về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Thực hiện công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và đề xuất các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

- Nắm vững và tuân thủ qui trình về phân loại hành lý.

- Bốc xếp hành lý tại băng chuyền hành lý, phân loại hành lý, bốc xếp hành lý lên mâm hành lý/hàng hóa.

- Chất xếp hành lý/hàng hóa từ mâm hành lý/hàng hóa lên hầm hàng tàu bay và ngược lại.

Job Requirement

Trình độ văn hóa/ Chuyên môn:

  • Tốt nghiệp PTTH. 

Kinh nghiệm:

  • Ưu tiên hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường 

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại sân đỗ. 

Các yêu cầu khác:

  • Nam:  Tuổi từ 18-45.
  • Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn 
  • Sẵn sàng làm việc theo ca
  • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc 
  • Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên. 
Apply Now