Category: Ground Operations Open: 26 Nov 2019 Close: 13 Dec 2019

Phó Trưởng Đại diện / Deputy Station Manager làm việc tại Cam Ranh

Quantity: 2

Salary: lương thỏa thuận

Required Document:

Coming soon
Apply Now

Job Description

Trách nhiệm chính

1. Cá nhân

Thực hiện đúng qui định công ty về đồng phục, tác phong, trang điểm.

Luôn tuân thủ qui định, hướng dẫn của cấp trên trong những trường hợp được các cấp liên quan đánh giá là hợp lí và cần thiết.

Luôn nâng cao tinh thần an ninh & an toàn và tiết kiệm chi phí trong hoạt động phục vụ hành khách.

Tuân thủ qui định về bảo mật thông tin hành khách, Hãng và các thông tin thuộc dạng bảo mật trong chính sách nhân sự, phúc lợi.

· Phát huy tối đa hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực và tận dụng các trang thiết bị nhằm hoàn thành các kế hoạch chiến lược, tổ chức, giám sát, điều phối và triển khai công việc. .

2. OTP 

· Quản lý và duy trì thực hiện các hoạt động khai thác mặt đất tại sân bay theo đúng qui định tại Hướng Dẫn Khai Thác Mặt Đất, đạt chỉ tiêu về an toàn, an ninh và đúng giờ do Ban Giám Đốc triển khai.

3. KPI 

· Thông qua các biện pháp tăng cường an toàn và an ninh tại mọi thời điểm nhằm đạt mục tiêu hoàn thành các Chỉ tiêu cam kết chất lượng Key Performance Indicator(KPI).


4. Thực hiện xây dựng/ triển khai các đường bay mới 

· Tham gia với các phòng ban liên quan thực hiện kế hoạch xây dựng đường bay mới/qui trình giám sát/đánh giá nhân sự.

· Kết nối và duy trì mối quan hệ công việc với các bộ phận điều hành khác trong hãng, đại lý, chính quyền sở tại và các ban ngành liên quan.

· Kết nối và duy trì mối quan hệ công việc với các bộ phận điều hành khác trong hãng, đại lý, chính quyền sở tại và các ban ngành liên quan.

· Chịu trách nhiệm quản lý chung tại sân bay, bao gồm quản lý tài sản, hành chính và nhân sự.

· Triển khai công tác chuyển bị nhân sự và quỹ vận hành trang thiết bị hằng năm, thực hiện giám sát để giảm thiểu đến mức tối đa nguồn quỹ được cấp phép.

· Giám sát thực hiện các vấn đề liên quan đến điều hành tại sân bay, bao gồm tài chính, thiết bị, công nghệ và nhân sự nhằm phát huy tối đa năng suất công việc, đồng thời với việc duy trì tính sáng tạo và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự.

· Phối hợp với phòng ban liên quan thực hiện giám sát hình ảnh thương hiệu tại khu vực sân bay và đơn vị trực thuộc tại địa bàn sân bay hoạt động.

· Chủ động đề xuất/kiến nghị các biện pháp nhằm duy trì/cải tiến hình ảnh và quảng bá thương hiệu.

· Thực hiện hỗ trợ kênh bán/ đại lý hành khách/ hàng hoá và các dịch vụ cộng thêm, đồng thời giám sát thực hiện cung cấp dịch vụ từ phía đại lý đến hành khách tại địa bàn sân bay hoạt động.

· Thực hiện các biện pháp cần thiết để phát triển doanh số nhằm tối đa doanh thu tại sân bay theo chỉ tiêu Hãng qui định về hành khách/hàng hoá và các dịch vụ cộng thêm.

· Duy trì cân bằng dịch vụ khách hàng và tận thu doanh thu cho Hãng về hành khách/ hàng hoá và các dịch vụ cộng thêm.

· Theo dõi doanh số bán hằng ngày, tổng hợp và phân tích báo cáo tuần/ tháng/ quý hoặc theo khung thời gian do đơn vị liên quan yêu cầu về chỉ tiêu hành khách/hàng hoá và các dịch vụ cộng thêm.

· Đề xuất kịp thời các biện pháp/qui trình thực hiện với mục tiêu đạt KPI về chỉ tiêu hành khách/hàng hoá và các dịch vụ cộng thêm.

· Đôn đốc/ trực tiếp giám sát các mục tiêu về tiết kiệm chi phí trong vận hành và khai thác trang thiết bị/nhân sự tại sân bay.

Job Requirement

· Có các văn bằng được công nhận như Cử nhân, Cao học, Bằng chuyên ngành Thương Mại, Dịch Vụ, Vận tải Hàng Không, Quản Trị, Kế Toán, Tin Học hoặc văn bằng tương đương.

· Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ hàng không hoặc dịch vụ lữ hành, 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

· Có khả năng thích ứng công việc tốt trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi, chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu.

· Có các ưu điểm cá nhân: thân thiện, chính chắn, khiêm tốt, chân thật, tỉ mỉ, chủ động, khả năng làm việc tốt trong môi trường áp lực, duy trì tính tự tin, lịch thiệp và thận trọng trong giao tiếp

· Có kỹ năng nói và viết Anh thành thạo, kỹ năng vi tính tốt và thành thạo sử dụng các phần mềm: Excel, Word, Outlook.

· Có mối quan hệ tốt với chính quyền và nhà điều hành sở tại.

· Có khả năng xuy xét và phán quyết nhằm đưa ra các quyết định mang tính chất hành chính và thủ tục nhằm bảo đảm OTP và hiệu quả trong khai thác đường bay thuộc phân quyền quản lý.

Apply Now