Category: Ground Operations Open: 05 Jul 2021 Close: 31 Aug 2021

Nhân viên Tài liệu & Thông thoại - Loading & Headset staff

Working Location: Noi Bai Airport

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1. Công việc giám sát sân đỗ/ Ramp Supervision:

-   Kiểm tra và lấy các thông tin phục vụ bay (hành khách và hành lý), dự báo khả năng chuyên chở hàng hóa.

Control and collect the information of the flight (passengers, baggage...) predicted carriage capacity for cargo.

-    Giám sát các nghiệp vụ bốc dở/ chất xếp hành lý của nhân viên chất xếp,

Supervise baggage handling performance of loading staff

-   Giám sát hoạt động điều phối và phục vụ tại sân đỗ đảm bảo đúng quy trình, quy định an ninh, an toàn, đảm bảo thời gian quay đầu tàu bay.

Supervising ramp operations, ensure staffs follow & comply with policy, procedure, security & safety regulations, ensure turn-around time.

-   Giám sát phục vụ hành lý đến/ đi theo quy định, phối hợp hỗ trợ giải quyết các bất thường thất lạc, hao hụt, rách vỡ hành lý, hàng hóa.

Supervising arrival/ departure flight services, solving incidents: cargo or baggage lost, damaged

-   Phối hợp, hỗ trợ giải quyết các yêu cầu chuyên môn của tổ bay, tiếp viên trong quá trình phục vụ theo thẩm quyền và trách nhiệm.

Supporting flight crew, cabin crew if requested.

-     Giám sát hoạt động khai thác của các công ty cung cấp dịch vụ tại sân bay, đảm bảo đối tác làm đúng các chính sách, quy định của VJ

Monitoring all operational activities at the airport, ensure partners follow procedures and regulations of VJ.

-     Đảm bảo các quy trình, quy định về hoạt động khai thác được nêu trong hướng dẫn công việc của VJ phải được nêu rõ trong hợp đồng và bắt buộc tất cả nhân viên của VJ phải nghiêm túc thực hiện. Bao gồm các điều sau:

Ensuring that the operational procedures as outlined in the VJ Ground Handling Manual are strictly followed by all contract and VJ staff for the handling of VJ operations. This includes but is not limited to the following:

-     Đảm bảo tài liệu chuyến bay được hoàn thành một cách chính xác. Ký nhận, bàn giao tài liệu cho Tổ bay.

Ensure flight documents are accurately completed . Sign and hand over documents to flight crews.

-   Gửi các điện văn của chuyến bay, thông tin tương ứng cho các phòng ban và các đơn vị ở đầu sân bay đến. Hoàn thành hồ sơ chuyến bay.

Send messages, SSR information to arrival airport. Filling up the flight files.

-   Bao quát các hoạt động khai thác trong ca làm việc để chủ động xử lý các trường hợp bất thường hay những vấn đề về an ninh an toàn phát sinh trong quá trình phục vụ, tổng hợp và báo cáo kịp thời cho quản lý cấp cao hơn. Những vấn đề, sự cố về an ninh an toàn phải được cập nhật vào hệ thống.

Monitoring all activities in that shift, and report special case or safety/security issues to Supervisor and Branch Manager, Safety/Security issues must also be submitted on hệ thống báo cáo.

-     Ghi nhận và lập biên bản bất thường hay sự cố về an ninh an toàn phát sinh và báo cáo cho quản lý cấp cao hơn. Những vấn đề, sự cố về an ninh an toàn phải được cập nhật vào hệ thống.

Record and make a report of special circumstances or Safety/Security issues and report to Manager. Safety/ Security issues must also be submitted on system.

2. Công việc thông thoại/ Headset:

-   Phối hợp với nhân viên bắt tàu để thực hiện việc đóng chèn trước tàu bay, thông thoại với Phi công khi tàu đến đã đóng chèn

Coordinate with marshaller to perform nose wheels chock-on process and speak to pilot when chock-on is completed.

-     Kết nối headset với máy bay, giao tiếp bằng khẩu lệnh với Cơ trưởng

Connect headset with aircraft, communicate with captain via interphone.

-     Quan sát, phát hiện các bất thường xung quanh tàu bay thông báo chính xác kịp thời cho cơ trưởng.

Observe and notice abnormalities of aircraft and report timely to captain on duty

-   Mở và đóng các cửa hầm hàng của tàu bay. Kiểm tra và gắn cần đầy vào càng tàu bay

Opening and closing cargo hold. Supervises and plugs tow bar into front gear.

-     Thông thoại với Phi công, thực hiện việc chào tổ bay khi hoàn thành xong việc đẩy tàu.

Establish headset communication with pilot, when process is done, a good-bye performance shall be performed.

-     Đảm bảo tất cả vấn đề phát sinh về an ninh an toàn trong quá trình khai thác phải được cập nhật vào hệ thống báo cáo

Ensure report system is always completed for safety/security related occurrences and issues.

-     Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý.

Perform other tasks as assigned by upper level manager.

Job Requirement

-     Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

Good health, be able to work under pressure

-     Sẵn sàng làm việc theo ca, làm đêm.

Willing to work by night, shift

-     Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible, teamwork

-     Khả năng giao tiếp tốt

Good communication skill

-    Nam tuổi từ 20 đến 45

Male, Age: 20 - 45 years old

* Đối với ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở cùng vị trí

To at least one-year experienced candidate at the similar position  

- Nam từ 1m66 trở lên

Male height >= 1m66

-     Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Graduated from College or above

-     Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ Toeic từ 450 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ tương đương)

English : TOEIC 450 or equivalent certificate

* Đối với các trường hợp khác

To other applicants 

+ Trường hợp 1/ Case 1

- Nam từ 1m66 trở lên

Male height >= 1m66

-     Tốt nghiệp Đại học trở lên

Graduated from University or above

-     Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ Toeic từ 500 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ tương đương)

English : TOEIC 500 or equivalent certificate

+ Trường hợp 2/ Case 2

- Nam từ 1m68 trở lên

Male height >= 1m68

-     Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Graduated from College or above

-     Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ Toeic từ 500 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ tương đương)

English : TOEIC 500 or equivalent certificate
Apply Now