Category: Ground Operations Open: 03 Jun 2020 Close: 30 Nov 2021

Nhân viên Sửa chữa trang thiết bị mặt đất - Ground Support Equipment Staff

Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ mặt đất phải được bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời, nhằm duy trì và đảm bảo an toàn cho các thiết bị phục vụ cho các chuyến bay của Vietjet.

Ensure all Ground Service Equipment (GSE) is timely maintenance and repair, in order to maintain safety for GSE which is used for VJ flights serving.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ mặt đất phải được bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời, nhằm duy trì và đảm bảo an toàn cho các thiết bị phục vụ cho các chuyến bay của Vietjet.

Ensure all Ground Service Equipment (GSE) is timely maintenance and repair, in order to maintain safety for GSE which is used for VJ flights serving.

-     Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình của Công ty

Strictly comply with policies, regulations, procedure of company

-   Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng theo yêu cầu. Đảm bảo về chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng và thời gian hoàn thành.

Perform GSE maintenance works and repair all damaged GSE which is failed to pass quality standard requirements.

-   Đảm bảo trang thiết bị hoạt động an toàn trong suốt quá trình phục vụ các chuyến bay tại sân bay

Ensure safety for ground service equipment, guarantee safety for VJ flights

-     Chịu trách nhiệm trước cán bộ quản lý Đội sửa chữa trang thiết bị về hiệu quả công việc cũng như chất lượng công việc của đội Trang thiết bị mặt đất thuộc trung tâm.

Accountable to GSE Manager: works performance as well as works quality of GSE team.

-     Đóng góp vào việc phát triển không ngừng của các dịch vụ sân bay liên quan đến mục tiêu hoạt động và mục tiêu khách hàng theo kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn

Contribute, building up airport service quality, in order to achieve operational targets, customer indicators according to  short term/long term business targets

-     Chịu trách nhiệm thực hiện và đẩy mạnh văn hóa lao động của công ty bao gồm văn hóa phục vụ, phương thức hoạt động và đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ

Responsible for implementing and promoting company’s culture included:  service culture, operations procedures and ensure security & safety, service quality.

-     Thực hiện công việc khác theo sự phân công, điều động của cán bộ quản lý.

Perform other tasks as assigned as upper level manager.

Job Requirement

-   Tuổi từ 22-45

Age: 22-45 years old

-     Trung cấp nghề (sửa chữa, cơ khí, kỹ thuật, sửa chữa ô tô) trở lên.

Graduated from Vocational school (maintenance, mechanical, engineering, automotive repair) or above

-     Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô

Priority for candidate has driving license

-     Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực

Good health, be able to work under pressure

-     Lý lịch rõ ràng 

Clear Criminal records 

-  Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork

-   Kĩ năng giải quyết vấn đề

Solving issue skill

 

Apply Now