Category: Human Resources Open: 01 Apr 2021 Close: 31 May 2021

Recruitment Executive

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

• Lập kế hoạch tuyển dụng, triển khai kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu để đáp ứng nguồn nhân lực cả ngắn hạn và dài hạn phục vụ cho nhu cầu phát triển của các phòng ban./ Recruitment plans, deploy recruitment plans on demand to meet the human resources both short-term and long-term to serve the development needs of the departments.

• Chủ động làm việc với đơn vị để hiểu rõ nhu cầu về tuyển dụng nhân sự để có kế hoạch chủ động trong tuyển dụng/ Proactively working with departments to understand the needs of recruiting personnel to have an active recruitment plan

• Triển khai toàn bộ công tác tuyển dụng từ khi yêu cầu tuyển dụng được duyệt, cho tới các bước tạo nguồn, đánh giá và giới thiệu ứng viên tới đơn vị và hội đồng phỏng vấn, và cung cấp thư mời làm việc, tới đóng yêu cầu tuyển dụng/ Implementing the entire recruitment process from the time the recruitment request is approved, to the steps to create sources, evaluate and refer candidates to the interviewing unit and council, and provide job offers, to close recruitment requirements

• Chịu trách nhiệm tìm kiếm, phỏng vấn và tuyển dụng nhân sự kể cả nhân sự cao cấp cho đơn vị/phòng ban, đảm bảo việc cung cấp nhân sự đúng tiến độ và chất lượng/ Responsible for finding, interviewing and recruiting personnel including senior personnel for the unit/department, ensuring the timely and quality supply of personnel

• Thích ứng nhanh với các tiêu chuẩn, công cụ và công nghệ mới được áp dụng cho bộ phận tuyển dụng nhân sự/ Quickly adapt to new standards, tools and technologies applied to the recruiting department

• Chịu trách nhiệm tạo network, chủ động tiếp cận ứng viên phù hợp trong phạm vi trách nhiệm để rút ngắn thời gian tuyển dụng khi có yêu cầu./ Responsible for creating the network, proactively approaching suitable candidates within the scope of responsibility to shorten recruitment time when required.

• Làm việc và duy trì mối quan hệ tốt với các kênh tuyển dụng khác nhau./ Work and maintain good relationships with various recruitment channels.

Job Requirement

• Trình độ chuyên môn/Education:

Đại học các chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh / Bachelor degree of HR, BA.

• Kinh nghiệm/Job related experience:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm / Minimum 2 years.

• Khả năng am hiểu/Business understanding:

Nắm vững kiến thức về công tác Nhân sự đặc biệt ở lĩnh vực tuyển dụng. Kinh nghiệm trong các công ty headhunt, tư vấn tuyển dụng, dịch vụ tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng không / Strong knowledge specially in recruitment. Experience in headhunt companies, recruitment consulting, recruitment services .Aviation experience is a plus.

 • Yêu cầu khác/Other requirements:

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (TOEIC 500 hoặc tương đương) / Good English communication skill (TOEIC 500 or equivalent).

- Sử dụng tốt Tin học văn phòng / Good at MS Office.

- Có kỹ năng phỏng vấn và đánh giá ứng viên./ Skills in interviewing and evaluating candidates.

- Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và giải quyết công việc, kỹ năng thuyết phục tốt./ Has leadership skills, organization and job solving, good persuasion skills.

- Chịu khó, Nhạy bén, Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao./ Hard work, Sensitive, Honest, high sense of responsibility.

Apply Now