Category: Ground Operations Open: 28 May 2020 Close: 30 Jun 2020

TRƯỞNG PHÒNG PHỤC VỤ HÀNH KHÁCH PASSNGER SERVICE MANAGER (làm việc tại Nội Bài)

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng dịch vụ cung cấp liên quan đến dịch vụ hành khách, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của hành khách cũng như của nhân viên trong thẩm quyền của mình. Giám sát tiêu chuẩn an toàn, an ninh cho các dịch vụ cung cấp cho hành khách nhằm và đảm bảo các chuyến bay được đúng giờ.

Monitoring & supervising all services which are related to passenger services, handle all requests, complaints of customer as well as internal personnel timely supply the passenger services in order to ensure safety , security and A/C turnaround time.

-   Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc trong giám sát việc cung cấp các dịch vụ và các hoạt động liên quan đến phục vụ hành khách, hành lý của hành khách đi tàu bay, đối với các chuyến bay đi và / hoặc đến của Vietjet tại sân bay.

Accountable to BOD for implementation services which is related to passenger services, baggage service operations of departure/arrival VJA flights.

-     Triển khai các phương án, kế hoạch, quyết định mới từ Ban giám đốc đến các bộ phận liên trong phạm vị quản lý của mình.

Deploy new updated information from Passenger Service Deputy Director (PSD) or BOD to relevant department.

-     Giám sát việc phân công lịch làm việc cho nhân viên của các Đội trưởng phục vụ hành khách, đảm bảo nhân sự phù hợp theo quy định của Trung tâm.

Supervise the roster task of passenger service Team leader to assure the suitable working time for staff according to the GSOC regulations.

-     Thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm làm việc với nhà chức trách sân bay hay cơ quan quản lý nhà nước khi được Phó Giám đốc Trung tâm ủy quyền.

On behalf of BOD, coordinate with local airport Authorities, Government Management Representative to maintain a good relationship.

-     Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng của Trung tâm

Maintains & develops the service quality through feedback contribution & implement quality improvements in line with orientation of GSOC.

-   Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân. Nâng cao & truyền bá rộng rãi văn hóa, hình ảnh của Vietjet Air tại địa phương đó, trong đó bao gồm cả văn hóa cung cấp dịch vụ, cách thức hoạt động và tính an toàn cao.

Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities. Beside that, responsible for implementing and strengthening the Vietjet culture locally including service culture, operating style and safety.

-     Kiểm soát qui trình phục vụ theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.

Control the service procedures base on the work standard to assure the quality of the team’s activities.

-     Sẵn sàng tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

-   Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty cũng như của Trung tâm.

Comply with policies of GSOC and company.

-   Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với nhân viên cũng như đối với hành khách đi tàu bay.

Strictly comply & follow up the policies, procedures of safety & security as well as the passenger.

-   Thực hiện các công việc được giao phó chính xác theo các quy trình, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm một cách chuyên nghiệp.

Comply with procedures, instructions of BOD & execute all tasks above.

-     Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của các Phòng nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng

Assist BOD in planning, evaluating the department/ team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-   Giám sát, quản lý các chi phí tiêu hao của phòng như: thẻ lên tàu, thẻ phục trợ, văn phòng phẩm….

Supervise the consumption cost of department such as: boarding pass, auxiliary tag, stationery…

-   Giám sát sự tuân thủ các quy trình, quy định của các cấp nhân viên trong thẩm quyền quản lý của mình.

Supervising the compliance of personnel with procedures, GSOC’ s regulations.

-   Giám sát và đảm bảo việc thực hiện vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc của các cấp nhân viên.

Monitoring & Maintaining occupational health & safety at working area.

-     Báo cáo hoạt động của các phòng hàng tuần, hàng tháng lên Ban Giám đốc nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót đã hoặc có thể xảy ra.

Weekly, monthly report the department/team’s activities to BOD in order to timely correct the possible mistakes.

-     Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao

Coordinate with the related department to assure the the quality of the assigned tasks.

-   Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao phó.

Perform other tasks as assigned by BOD.

Job Requirement

-   Có ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không trở lên

Has at least aviation experiences minimum 7-10 years or above

-   Tốt nghiệp đại học trở lên

Graduate from University or above

-   Ngoại ngữ: Tiếng Anh, chứng chỉ TOEIC từ 600 điểm trở lên (hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương) hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Ưu tiên ứng viên biết thêm một ngoại ngữ khác (Hoa, Nhật, Hàn v.v…)

English: TOEIC 600 (or equivalent certificate) or college graduation/graduated from English major; Priority for candidate can speak other languages (Japanese, Korean, Chinese…)

-     Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ( Words, Excel, Email..)  

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point.

-   Ra quyết định / Decision Making

Được quyết định các vấn đề đã được ủy quyền cụ thể bằng văn bản

Extends to all functions and activities as delegated in writing.

-   Tài chính / Financial

Được quyết định các vấn đề về tài chính đã được ủy quyền bằng văn bản

Extends to those amounts defined in writing as allocated under the appropriate cost centre/budget.

-   Giao tiếp / Communication

Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong phạm vi công việc được phân công và theo qui định của Công ty

Extends to all written and verbal communication as they relate to areas of responsibility and as company regulations

- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

Good health, be able to work under pressure.

-     Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible, teamwork.

-     Khả năng giao tiếp tốt

Good communication

-     Sẵn sàng làm việc, công tác xa nhà

Willing to work far away form home

-   Thái độ lịch thiệp khi giao tiếp với khách hàng cũng như với đồng nghiệp. Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Gracious attitude when communicate with customer as well as colleagues. Issues solving skills.

-     Có kĩ năng quản lý

Leadership skills

Apply Now