Category: Commercial Open: 03 Jul 2020 Close: 17 Jul 2020

Sales Executive

Thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ kênh bán, cập nhật thông tin thị trường và đề xuất điều chỉnh sản phẩm, chính sách để đảm bảo doanh số chỉ tiêu/ Manage, support distribution system, update market information and propose adjustment of products, price and policies to achieving target revenue.

Working Location: Văn phòng khu vực miền Bắc/ Northern Regional Office

Quantity: 2

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Phạm vi trách nhiệm/Area of Responsibility:

1. Thực hiện và quản lý công tác bán tại các thị trường nội địa theo chỉ tiêu kinh doanh được giao/ Implement and manage sales in domestic market according to assigned revenue target.

2. Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc và phát triển hệ thống Đại lý và kênh phân phối/ Implement and manage the care and development of distribution system and Agents.

3. Nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách, sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng khu vực thị trường, lập kế hoạch hành động khai thác thị trường/Market research,policies recommendations for products and services suitable to each market and planning action and market exploitation.

4. Thực hiện báo cáo doanh thu liên quan đến hoạt động kinh doanh, thị trường có liên quan/ Implement Revenue reports related to business activities and relevant markets.                  

5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu/ Perform other jobs upon request.

6. Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/Other assignments from the direct Manager.

Job Requirement

Yêu cầu tối thiểu/Minimum requirements:

1. Trình độ chuyên môn/Education:  Đại hoc/ Bachelor

2. Kinh nghiệm/Job related experience: 1-2 năm ở vị trí tương đương / 1-2 years’ experience in same positions.

3. Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:  Quản trị kinh doanh, kinh tế / Business Administration, Economics.

4. Ngoại ngữ: tiếng Anh (TOEIC 500 hoặc IELTS 5.0) trở lên / Languages: English (TOEIC 500 or IELTS 5.0) above.

5. Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) / Proficient use Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint)

6. Khả năng đi công tác thường xuyên/ Work travel regularly.

Năng lực yêu cầu/Competency:

1. Năng lực cốt lõi/ Core competencies:

- Nhanh nhẹn / Agile ; Giao tiếp hiệu quả / Communicate effective ; Giải quyết vấn đề/ Solve problems

- Kỹ năng truyền đạt & giao tiếp tốt với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau/ Good communication with many different customers

  2. Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies:

Xây dựng mối quan hệ / Build relationships; Đương đầu với các vấn đề/ Confront issues; Thể hiện kỹ năng giao tiếp/ Demonstrate interpersonal skills.

Apply Now