Category: Commercial Open: 20 Dec 2020 Close: 30 Apr 2021

Chuyên viên Marketing Tích hợp - Integrated Marketing Executive

- Đánh giá, khảo sát và nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng để phục vụ các mục tiêu marketing của Vietjet / Evaluate, survey and research the market, consumers to apply VJ marketing activities.

- Lập kế hoạch chương trình khuyến mãi/giới thiệu sản phẩm mới/ triển khai các chiến dịch, hoạt động / Supporting to plan sales promotion/ new products and deploy + manage campaigns and company activities.                                                                                                                                     

- Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận Marketing và công ty tổ chức các dự án nhằm quảng bá, xây dựng văn hóa doanh nghiệp /

Cordinating and supporting with other teams in MKT and other divisions to organise & develop company brand as well as building corporate culture activities.

- Tham gia hỗ trợ các hoạt động marketing của Tập đoàn / Supporting marketing activities of Corporation

Working Location: Tp. Hồ Chí Minh

Quantity: 2

Salary: Thỏa thuận

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Phạm vi trách nhiệm / Area of Responsibility

- Các đề mục, định nghĩa các vai trò để đạt được các kết quả mà vị trí công việc yêu cầu / Headings,definition of roles, in order to achieve which results                                                                              

- Đánh giá, khảo sát và nghiên cứu thị trường, người tiêu dùng, đối thủ để phục vụ các mục tiêu marketing của Vietjet / Evaluate, survey and research the market, consumers and compettitors to apply VJ marketing activities

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch truyền thông, quảng bá, PR, sự kiện, tài trợ, hội chợ về dịch vụ, sản phẩm của công ty phù hợp với chiến lược của Vietjet / Develop and implement the company's strategy for communication, promotion, PR, event, sponsorship, products and services.

- Phối hợp bộ phận quản trị doanh thu xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mại nhằm tăng cường hiệu quả doanh thu và lượng khách hàng trên mỗi chuyến bay / Coordinate the revenue management (RM) team to develop and implement sales promotion programs to increase revenue and customers on each flight.

- Phát triển các sản phẩm dịch vụ hàng không / Develop services and products related to aviation.

- Tổ chức các công tác hợp tác marketing với các đối tác liên quan để nâng cao chất lượng và hiệu quả marketing đồng thời tiết kiệm chi phí / Co-brand with related partners to improve the quality and effectiveness of marketing.

- Tổ chức thiết kế sản xuất quà tặng, đồ trang trí, các hạng mục thương hiệu để phục vụ công tác marketing / Plan to design and produce gifts, decorations, brand items for marketing purposes.

- Xây dựng kế hoạch chi phí marketing và kiểm soát hàng tháng / Budget management and report monthly.

- Khác/Others: Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Manager.

Job Requirement

Yêu cầu:

 A. Yêu cầu tối thiểu / Minimum requirements:                                                                                                                                     

- Trình độ chuyên môn / Education: Đại học, trong nước và quốc tế/ Bachelor Degree (preferably graduated from International Universities…)                                                                       

- Kinh nghiệm/Job related experience: Tối thiểu 2 năm / At least 2 years                                                                 

- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: Integrated Marketing                                                                       

- Khả năng am hiểu/Business understanding: Integrated Marketing                                                                          

- Yêu cầu khác/Other requirements: Sử dụng thành thạo tiếng Anh TOEIC 700 / Using fluent English, TOEIC 700 and above

- Ưu tiên ứng  viên biết thêm 1 trong các ngôn ngữ khác: Trung/ Nhật, Hàn.../ Prefer candidates who know one of  other languages: Chinese, Japan, Korea...

 - Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ cho công việc/ Fluently using PC & software office (Word, Excel, Powerpoint), internet & office tools..."                                                                            

B. Năng lực yêu cầu/Competency:                                                                                                                                           

1. Năng lực cốt lõi/ Core competencies                                                                                                                                 

Kiến thức về marketing và truyền thông tích hợp / Knowledge and experience in Integrated Marketing Communications                                                                                                          

2. Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies                                                                                                                               

- Kinh nghiệm thuyết trình, truyền cảm hứng / Experience in presentation and inspirations                                                                                                                                           

- Kinh nghiệm quản lý xung đột, tạo động lực làm việc / Experience in conflict management, work motivation better                                                                                                                                                                                                  

3. Năng lực chuyên môn/Technical Competencies                                                                                                                                            

- Kiến thức về marketing tích hợp/ Knowledge about Integrated Marketing Communications
Apply Now