Category: Human Resources Open: 01 Mar 2021 Close: 30 May 2021

Chuyên viên C&B - C&B Executive

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

 •  Thực hiện các báo cáo C&B/ Make C&B report
 •  Thực hiện các khảo sát lương và phân tích dữ liệu/ Do salary survey & data analysis
 • Làm các tờ trình liên quan đến đề xuất lương và phúc lợi cho CBNV/ Make proposal letters related to salary & benefits of employees
 • Làm các quyết định liên quan đến lương và phúc lợi của CBNV/ Make salary decision related to salary & benefits of employees
 • Chủ động xem xét các vấn đề lương thưởng và xu hướng thị trường để đề nghị điều chỉnh và thay đổi cơ cấu lương thưởng phù hợp/ Proactively review compensation matters and market trends recommended changes or adjust to compensation structure.
 • Đánh giá các cơ hội cũng như rủi ro để đề xuất các giải pháp phù hợp/ Assess opportunities as well as risks to propose suitable solutions.
 • Hỗ trợ lên kế hoạch lương bổng và quản lý các dự án để đáp ứng nhu cầu phát triển nhân tài của công ty/ Suppport compensation plan design and manage compensation projects to meet evolving talent needs of the business
 • Thiết kế, thực hiện, triển khai và quản lý các chương trình lương thưởng của công ty, hợp tác với lãnh đạo doanh nghiệp và nhân sự trong việc lập kế hoạch và thực hiện/ Make the design, implementation, communication, and administration of the company’s compensation programs, partnering with business and HR leadership optimal planning and execution
 • Hỗ trợ các dự án, công việc của bộ phận C&B khi có yêu cầu/ Support on the project, other tasks of C&B team when necessary

Job Requirement


 • Tốt nghiệp Đại học trở lên-chuyên ngành Nhân sự/Kế toán/Hành chính BS degree in Human Resources/Accounting/Administration  
 • Kinh nghiệm/Job related experience: Tối thiếu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các các Tổ chức, doanh nghiệp/ At least 5 years experience in similar capacity in Organize, Enterprise
 •  Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: - Nhân sự/ Human Resources  
 •  Khả năng am hiểu/Business understanding: - Nắm bắt nhanh và ham học hỏi/ Good understanding the organization and excellent  
 •  Yêu cầu khác/Other requirements: - Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)/ Advanced computer skills on Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích, xử lý số liệu tốt/ Good Ability to manipulate, statistics, analysis data
 •  Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm/ Skill in Individual and Team work
 • Khả năng Anh ngữ tối thiểu TOEIC 500/ English level TOEIC 500 
 • Thành thạo về các quy đinh về luật lao động/ tiền lương/thuế TNCN/Bảo hiểm xã hội/ Expert of Labor law/Salary regulations/Personal income tax procedure/Social Insurance
Apply Now