Category: Ground Operations Open: 30 Jan 2021 Close: 30 Jun 2021

Ca trưởng Cung ứng và Vệ sinh tàu bay - Inflight & Cabin Cleaning Supervisor

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tác nghiệp của nhân viên trong ca nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp các dich vụ về vệ sinh, cung ứng vật tư cho các chuyến bay của Vietjet.

Supervise the activities and manage the quality in the shift’s duties in order to ensure high quality of GSE services for VJ flights.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-  Căn cứ vào lịch bay trong ca trực, phân công công tác cho nhân viên trong ca đảm bảo nhân sự phù hợp theo quy định.

Assign the tasks for the staff in a shift base on the flight schedule to assure the suitable positions for staff according to regulations.

-  Triển khai các quy trình, quy định, hướng dẫn, các thông tin có liên quan  đến các thành viên trong ca trực.

Deploy processes, regulations, working instructions, and other updated information  to relevant team or staff.

-  Kiểm soát việc tuân thủ các qui trình, HDCV theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao nhất

Control the service procedures base on the standard to assure the quality of the team’s activities.

-  Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng của Trung tâm.

Maintains & develops the service quality through feedback contribution & implement quality improvements in line with orientation of company.

-  Sẵn sàng tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới khi được yêu cầu nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

-    Nghiêm túc thực hiện và tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với nhân viên cũng như đối với hành khách.

Strictly comply & follow up the policies, procedures of safety & security as well as the passenger.

-  Lập kế hoạch, phân tích hoạt động của Đội nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng

Assist Team Leader in planning, evaluating the team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-  Thực hiện chấm công và đánh giá nhận xét chất lượng phục vụ  nhân viên trong ca theo quy định của trung tâm

Do the timekeeping and appraise the staff’s service quality according to center’s regulations.

-  Theo sự ủy quyền của Đội trưởng, báo cáo hoạt động của đội hàng tuần, hàng tháng lên Trưởng phòng PVSĐ nhằm đưa ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời những sai sót đã hoặc có thể xảy ra.

On behalf of  Team Leader, weekly, monthly report the team’s activities for Ramp Service Manager in order to timely correct the possible mistakes.

-  Chịu trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp

Responsible for building up professional working environment

-    Thực hiện các công việc khác do Đội trưởng giao phó.

Perform other tasks as assigned by Team Leader

Job Requirement

-    Tuổi từ 22 đến 40, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không.

Age: from 22-35 years old, Has aviation experiences minimum 2 years

-    Tốt nghiệp PTTH trở lên

Graduate from  high school graduate  or above

-  Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ( Words, Excel, Email..)  

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point.

-    Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

Good health, be able to work under pressure.

-    Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible, teamwork.

-  Khả năng giao tiếp tốt

Good communication

-  Sẵn sàng làm việc theo ca

Willing to work in shilf.

-    Thái độ lịch thiệp khi giao tiếp với khách hàng cũng như với đồng nghiệp.

Gracious attitude when communicate with customer as well as colleagues.

-    Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Issues solving skills.

-    Có kĩ năng quản lý

Leadership skills

Apply Now